พรุ่งนี้ดิฉันจะไปนำเสนอ GotoKnow.org ให้แก่ รองคณบดีและหัวหน้าภาคทั้งหมดของมอ. ดิฉันจึงได้เตรียม PowerPoint ฉบับย่อ ปรับปรุงล่าสุด ณ 30 สิงหาคม 48 ไว้และได้นำขึ้นใส่ไว้ใน GotoKnow.org ที่หน้า "ช่วยเหลือ" (http://gotoknow.org/help) เพื่อเผยแพร่ให้แก่ทุก ๆ ท่าน

ขอบคุณคะ
จันทวรรณ