GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ทีม KKU_KM ด้านงานคลัง พัสดุ และ วิจัย ร่วม ลปรร

การติดตามความก้าวหน้าในการใช้ การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน

 

                ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผอ.กองคลัง คุณ สุนาถ บัวทวน และ คณะ ร่วมกันนำเสนอความก้าวหน้าหลังจาการนำการจัดการความรู้เข้าเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานคลังและพัสดุ ทีมจากจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้นำเสนอผลการพัฒนางาน

               เป้าหมาย คือ "การลดขั้นตอนของการจัดซื้อพัสดุ" จากเดิม ๑๑ วัน ลงมาเหลือ ๘ วัน งานนี้ท่าน คณบดี รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในการ ลปรร ของ หัวหน้างานใน มข.ครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 3247
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)