ที่ปรึกษา HACC_KKU ออกเยี่ยมโรงพยาบาลเครือข่าย ( ๒ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เล่าโดยรูป ตัวอย่าง "รางวัลของคนทำดี"

        ทีมที่ปรึกษา พรพ HACC_KKU ไปเยี่ยม ร.พ ชุมชน แห่งหนึ่ง ในจังหวัดขอนแก่น ได้เรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจทีมงานในโรงพยาบาลนี้ พบรูปภาพที่น่าประทับใจ ในการจูงใจให้ทีมงาน เกิดกำลังใจในการพัฒนา โดยเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)