รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ มาน่าน เพื่อ Empower นักส่งเสริมการเกษตร เร่งการวิจัย

การสื่อสารด้านการเกษตรช่างอาภัพ ทฤษฎีก็ไม่ค่อยมีคนสนใจสร้างหรือปรับปรุง งานวิจัยก็น้อยจนน่าใจหาย ทั้งๆ ที่เมืองไทยเป็นเมืองเกษตร และเกษตรกรเขาอยู่กับความเป็นจริง หิวก็หิวจริง อดก็อดจริง สมควรเร่งจัดการความรุ้และทำวิจัย

26 ส.ค. 48 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ ดร.ภัสวลี คุณวีรวรรณและผู้แทนมูลนิธิพัฒนาพิจิตรมา Empower นักส่งเสริมการเกษตร เร่งให้ทำวิจัย

 

รศ.ดร.กาญจนา ระบุว่า การสื่อสารด้านการเกษตรช่างอาภัพ ทฤษฎีก็ไม่ค่อยมีคนสนใจสร้างหรือปรับปรุง งานวิจัยก็น้อยจนน่าใจหาย ทั้งๆ ที่เมืองไทยเป็นเมืองเกษตร และเกษตรกรเขาอยู่กับความเป็นจริง หิวก็หิวจริง อดก็อดจริง สมควรเร่งจัดการความรุ้และทำวิจัย เริ่มจากนักส่งเสริมการเกาตรก่อน แล้วชวนเกษตรกรมาร่วมเป็นหุ้นส่วน เพื่อให้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดย-เพื่อ-ของ เกษตรกร

ได้เลขเด็ดแล้วต้องลงมือซื้อหวยฉันท์ใด ได้ครูดีก็ต้องเร่งลงมือเพิ่มพูนความรู้จากการดู-ฟัง-ถาม-เขียนฉันท์นั้น

แต่ รศ.ดร. กาญจนา ระบุว่า จุดอ่อนที่สุดของอุดมการณ์ก็คือ ทุกคนรู้จักอุดมการณ์ ทุกคนอ้างว่ามีอุดมการณ์ แต่ไม่ลงมือทำสักที....จริงไหมเอ่ย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมน่านวันนี้ความเห็น (0)