การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ คือ ต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดังนี้

หมู่1 โปรตีน ได้แก่ เนื้อสัตว์ นม ไข่ และถั่วต่างๆ

หมู่2 คาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน

หมู่3 ไขมัน ได้แก่ ไขมันจากพืชและสัตว์

หมู่4 วิตามิน ได้แก่ ผักและผลไม้

หมู่5 เกลือแร่ และน้ำ