กศน.เสนาพบพระครูสุทธิปัญญาโสภณ ณ วัดท่าการ้อง


โครงการเต็มเต็มความรู้คู่คุณธรรม..ณ วัดท่าการ้อง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2552
โครงการเติมเต็มความรู้คู่คุณธรรม กศน.อำเภอเสนา
จัดอบรมนักศึกษาที่วัดท่าการ้อง โดยพระครูสุทธิปัญญาโสภณ เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง
รวมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้นักศึกษา กศน.อำเภอเสนาฟัง
ในหัวข้อคุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการด้วยค่ะ

ส่วนนโยบาย 3 D ของ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะ

       1. Democracy การปลูกฝังจิตสำนึก เชื่อมั่น ศรัทธา  ในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง  โดยมุ่งฝึกฝนให้นักศึกษา กศน.ได้รู้จัก
คิดวิเคราะห์จากสภาพจริงในสังคมและชุมชน      มีกิจกรรมที่เป็นการปลูกฝังรากฐานวิถีชีวิตแบบประชาธิป
ไตย ตลอดจนเลื่อมใส ศรัทธา  ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการพัฒนาประเทศ

       2. Decency การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาของนักศึกษา เน้นหนักความละอายและ
เกรงกลัวต่อบาปทั้งปวง   รวมทั้งการปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชนและของชาติเพื่อมุ่งหมาย
ให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

       3. Drug Free  การป้องกันกำจัดยาเสพติดในหมู่นักศึกษา โดยปลูกฝังวิธีคิดและจิตสำนึกถึงผลร้าย
และภัยของยาเสพติดที่ไม่เพียงแต่ทำลายตัวผู้เสพเท่านั้น แต่ยังส่งผลถึงครอบครัว และสังคมด้วย การที่มี
ชีวิตที่ปลอดยาสเพติดจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของนักศึกษา กศน.

 ในการอบรมครั้งนี้เราใช้เวลา 1 วันนะค่ะ

และนักศึกษาได้มีโอกาสเดินเที่ยวชมวัดท่าการ้อง ระหว่างพักกลางวันด้วยค่ะ

เรียกว่าทั้งได้ความรู้ สนุก และได้บุญ ได้ของกินกลับบ้านกันถ้วนหน้าค่ะ

ภาพบรรยากาศโครงการเติมเต็มความรู้คู่คุณธรรม โดย กศน.อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดท่าการ้อง วันที่ 6 ธันวาคม 2552

 

 

หมายเลขบันทึก: 322118เขียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2009 11:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

สวัสดีวันปีใหม่ค่ะ

แวะมาให้กำลังใจค่ะ

มีความสุขเยอะๆนะค่ะ

สัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล

ชื่นชมความตั้งใจและการทำงานครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี