การสัมมนาที่จังหวัดชลบุรี

[email protected]
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการองค์ความรู้ภายในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

                                                           

ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2549 ทางสำนักฯได้จัดการอบรมสัมมนาให้กับบุคลากรภายในสำนักฯ เรื่อง "การจัดการองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรและพัฒนาศักยภาพขององค์กร" ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการกับงานบริหารความเห็น (0)