สารสนเทศ

งานที่หน้าสนใจและค้นหาอ่าน

การติดต่อสือสาร การคมนาคมการเชื่อมโยงกันต่างๆ

ก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ]ลักขณา เทศหล้าความเห็น (0)