ควันหลงจากการประขุมภาคีจัดการความรู้ ภาคราชการ ครั้งที่ 3 เมื่อ 25พ.ค.49 เพื่อลปรร. การออกแบบ สร้างและการใช้ "คลังความรู้ (Knowledge Asset)"  นั้น อ. วิจารณ์ได้เปิดประเด็นการจับภาพของกรมอนามัยซึ่งทำให้กรมอนามัยในมีการจัดการและการออกแบบคลังความรู้ที่น่าประทับใจมาก อ. วิจารณ์กล่าวถึงการจับภาพที่สำคัญคือ การจับภาพที่ดีชื่นชมกัน หรือ AI

หน่วยงานต่าง ๆ หากมีการจับภาพกันเอง ชื่นชมกันให้กำลังใจกันและกัน จะช่วยส่งผลให้ KM ในหน่วยงานเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เริ่มต้นอาจจะใช้เทคนิคการจับคู่ชื่นชม เล่าความสำเร็จในการทำงานของเพื่อน  เมื่อครบอาทิตย์แล้วก็เปลี่ยนคู่ชื่นชมกัน เปลี่ยนคู่เพื่อขยายวงออกไป ทำเช่นนี้ไปจน KM เนียนอยู่ในเนื้องาน ไม่เพิ่มงานแต่เพิ่มความสุข ประการสำคัญเมื่อพบสิ่งที่ดี ๆ ต้องรีบเล่าและชื่นชมออกมา เปรียบเสมือนเมื่อเราไปเที่ยว ไปประชุม หรือเจอสิ่งที่ประทับใจ โดนใจ เมื่อเรากลับมาที่ทำงานของเราความรู้สึกดี ๆ ต่าง ๆ ยังคงคุกรุ่นอุ่นอยู่ในใจ ให้รีบเล่าและถ่ายทอดออกมาก่อนที่จะจางหายไป เพราะถ้าทิ้งไว้นานวันเข้าเราจะรู้สึกเคยชิน ชินชา และเฉยๆ ซึ่งจะทำให้เล่าไม่ออก

ยังมีควันหลงเหลืออยู่อีกอย่างคือทุกหน่วยงานจะมีน้ำ(Tacit Knowledge) อยู่มากมายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Story telling  แฟ้มสะสมงาน (PORTFOLIO)  Best Practice อีก แต่กระจัดกระจาย ไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่ได้อยู่ในตุ่ม (คลังความรู้) หรือเป็น Explicit Knowledge  เพื่อให้ผู้คนได้นำไปประโยชน์ใช้กินใช้อาบได้ ดังนั้นหลาย ๆ หน่วยงาน(รวมทั้งบำราศ)ด้วยจึงยังต้องพัฒนาอีกเยอะ สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือทีมสารสนเทศเป็นแกนสำคัญที่จะทำให้  KM นั้นขับเคลื่อนไปได้

ก่อนแยกกับผ.อ.ท่านกล่าวถึงประโยคหนึ่งว่า ท่านจะสร้างเวทีให้ระดับปฏิบัติที่มีการทำ KM ของหน่วยงานตนเองให้ได้มาเสวนา ชื่นชมและลปรร.กัน ดิฉันกำลังฝันถึงวันนั้นค่ะ วันที่ดิฉันจะมีความสุขในการรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าชื่นชมของเพื่อนสถาบันเดียวกัน