GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

รัตนา วงษ์ทอง

ข้อมูลสารสนเทศด้านเทคโนโลยี
ข้อมูลการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นข้อมูลที่แสดงถึงการใช้ทรัพยากร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลอยู่โดยได้จัดสรรไปยังกองต่างๆของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และเพื่อให้ทราบว่าทรัพยากรใด ถูกจัดสรรไปอยู่ที่ไหนบ้างจึงได้มีการจัดทำฐานข้อมูล จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ขึ้น เพื่อให้สะดวกในการบริหารทรัพยากรเหล่านั้น ให้สารมารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป้นกองต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 32150
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)