สืบเนื่องจากที่อาจารย์ Beeman ได้เข้ามาทิ้งรอยไว้ใน blog (คลิก) และได้มีการประสานงานกันคุณวิชิต ทำให้เกิดการจัดงาน จิบกาแฟฯ # 2 ตอน "open mind open blog ซึ่ง CARD (Center for Academic Resource Development. MSU.) โดยคุณวิชิตเป็นเจ้าของงานนี้ ขอนำเสนอรายละเอียดของงาน  คร่าวๆนะค่ะ

  • ชื่องาน   : จิบกาแฟฯ ครั้งที่ 2 ตอน "open mind open blog"
  • วิทยากร  : อาจารย์สมลักษณ์  วงศ์สมาโนดน์ จากมหาวิทยาลัยนเรศว หรือที่เราๆชาว gotoknow รู้จักในนาม Beeman
  • วัน เวลา  : วันที่ 5 มิถุนายน 2549  เวลา 8.30 - 12.00 น.
  • สถานที่   : อาคารราชนครินทร์
  • ผู้เข้าร่วม : ผู้ที่สนใจในเรื่อง KM และการเขียน blog โดยทั่วไป

ขอเชิญบรรดาชาว Bloger มมส.ทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยนะค่ะ ให้สมกับชื่องานครั้งนี้นะค่ะ ติดตามอ่านตามรอยอาจารย์ beeman เพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ (คลิก)