[เรียงความ "เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต"]

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

             

...เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต...

              เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคำใหม่ในภาษาไทย มาจากภาษาอังกฤษว่า Information Technology มักเรียกโดยย่อว่า IT แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นคำใหม่แต่จัดว่าเป็นคำที่มีความหมายและนับวันจะยิ่งมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้ หากเราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนไปรอบ ๆ ตัวเองจะพบว่าในปัจจุบัน ตัวเราเองและทุก ๆ คนล้วนเกี่ยวข้องและพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การติดต่อสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์ การรับรู้ข่าวสารและความบันเทิงจากสื่อต่าง ๆ ทั้งทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่หนังสือพิมพ์ รวมทั้งระบบเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันซึ่งต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักเทคโนโลยี 
              การกำเนิดของคอมพิวเตอร์เมื่อประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้ว เป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่ยุคสารสนเทศ ในช่วงแรกมีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องคำนวณ แต่ต่อมาได้มีความพยายามพัฒนาให้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการจัดการข้อมูล เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น สภาพการใช้งานจึงใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมจึงมีมาก มีการเรียนรู้และใช้สารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยควาสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนไปมาก กล่าวได้ว่าฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า มนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ 500 ถึง 800 ปีที่แล้ว เทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยในการพิมพ์ ทำให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มขึ้นมาก เทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่อสารกัน โดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้ว และเมื่อประมาณห้าสิบปีที่แล้ว ก็มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทำให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้น ในปัจจุบันมีสถานที่วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แ ละสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการกระจ่ายข่าวสาร มีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อรายงานเหตุการณ์สด 

              เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ยิ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้น มีแนวโน้มในการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะมีทั้งผลดีและผลเสีย ผลดีก็อาจจะทำให้โลกของเราเจริญก้าวหน้าขึ้น เช่น ในอนาคตอาจจะใช้เทคโนโลยีนี้นำมนุษย์ที่มีอยู่บนโลกไปอาศัยอยู่อีกดวงดาวหนึ่ง เพื่อขยายอาณาเขตของเผ่าพันธ์มนุษย์ก็อาจเป็นได้ เป็นต้น ผลเสียก็อาจทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปจนหมดทุกอย่าง เช่น ในอนาคตมนุษย์อาจจะมีหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรทำงานแทนมนุษย์ทุกอย่าง จนมนุษย์ไม่ต้องทำอะไรเลยและคงจะทำอะไรไม่เป็นในที่สุด เป็นต้น

              เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน บทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มที่สำคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

                                                                  น.ส.สุดารัตน์ แก้วจันทร์ ม.4/ทีต้า เลขที่ 28

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดารัตน์ความเห็น (3)

เนตรชนก วิศรุตมนตรี
IP: xxx.129.49.211
เขียนเมื่อ 
อิจฉาจังเลยทำเสร็จแล้วเรายังทำไม่เสร็จเลยไม่ค่อยถนัดเรื่องเรียงความก็เลยแต่งไม่ค่อยออก
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมคะ  เขียนได้ดีมาก.มีบทนำ  เนื้อเรื่อง และสรุป..ถูกต้องตามหลักการเขียนเรียงความคะ...ขอเป็นกำลังใจให้คะ...

น้องนิว

จีนี่
IP: xxx.206.87.15
เขียนเมื่อ 

เขียนได้ ดี เยี่ยมจริง จริงค่ะ