พระนางพญา

ชมพระนางพญา

พระนางพญา มีแหล่งกำเนิดที่วัดนางพญา

จังหวัดพิษณุโลก เป็นพระเนื้อดินเผา มีเนื้อสี
อิฐแดงเหลือง , เนื้อเขียว , เนื้อดำ มี 7 พิมพ์
ด้วยกัน คือ
1.พิมพ์เข่าโค้ง
2.พิมพ์เข่าตรง
3.พิมพ์เข่าตรง (มือตกเข่า)
4.พิมพ์อกนูนใหญ่
5.พิมพ์สังฆาฏิ
6.พิมพ์อกนูนเล็ก
7.พิมพ์อกแฟบ (พิมพ์เทวดา)

พระนางพญาไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้างไว้ ในแผ่นจาลึกลานทองของพระครูอนุโยค วัดราชบูรณะ
มีผู้คัดลอกกันไว้ว่า พระนางพญาสร้างในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา จากการ
พิจารณาเนื้อดินและพุทธศิลปะของพระนางพญาแล้ว มีความเก่าถึงช่วงต้นๆในสมัยกรุงศรีอยุธยา เฉพาะ
พิมพ์เข่าโค้งช่างในสมัยอยุธยาได้สร้างขึ้นเลียนแบบศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งเห็นได้อย่างเด่นชัด นอกจาก
พิมพ์นี้พิมพ์เข่าตรงยังมีลักษณะใกล้เคียงกับศิลปะสมัยพระเจ้าอู่ทอง 2 จากภูมิสถานของวัดนางพญาก็
อยู่ในสกุลช่างเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงกษัตริย์ทุกพระองค์ที่เคยครองเมืองพิษณุโลกแล้วพระบาทสมเด็จ-
พระบรมไตรโลกนาถครองเมืองพิษณุโลกนานที่สุด ในสมัยกรุงศรีอยุธยานับเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนา
ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมืองพิษณุโลกเป็นราชธานีแห่งที่ 2 มีความพรั่งพร้อมทั้งกำลังพล
และกำลังทางเศรษฐกิจ พระนางพญาคงสร้างขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ.2007-2025 ในคราวเดียวกันกับที่
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ก่อสร้างพระปรางค์แบบต้นสมัยอยุธยาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด
พิษณุโลกและได้บูรณะพระสถูปเจดีย์ใหญ่ ฐานคล้ายเจดีย์มอญ ที่วัดราชบูรณะ ซึ่งพระสถูปเจดีย์องค์นี้
ยังเป็นสง่า อยู่ริมฝั่งลำน้ำน่านจนบัดนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พระนางพญา

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 32072, เขียน: 30 May 2006 @ 12:19 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)