การฝึก สติและสัมปชัญญะ ในที่ทำงาน

ในการปฏิบัติงานบางครั้งต้องการสติ แต่ไม่รู้จะฝึกอย่างไร มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ให้ตั้งจิตไว้ที่ลมหายใจออก  ขณะที่หายใจออกให้ขีดเส้นลงบนกระดาษตั้งแต่เริ่มหายใจออกจนหมด  แล้วหายใจเข้าช้าๆ  ขณะที่หายใจออกก็ให้ขีดอีกเหมือนเดิม ทำอย่างนี้  10  ครั้ง

ในทางกลับกันให้ทำขณะหายใจเข้าบ้าง  เป็นการกำหนดอยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลา

ท่านว่าสติอยู่ที่ลมหายใจ  สัมปชัญญะอยู่ที่มือ

ท่านจะได้ สติ  สมาธิ และปัญญาจะเกิด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนเทคนิคความเห็น (0)