รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552

  สวัสดีครับผมขอส่งรายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2552  เพื่อที่จะได้นำส่งให้  ผอ.(กองคลัง) ทราบเป็นประจำทุกเดือนครับ  ซึ่งเอกสารดังกล่าวผมได้จัดทำขึ้นเป็น จำนวน 2 ฉบับ  ฉบับแรกส่งให้ ผอ.(กองคลัง)  ส่วนฉบับที่สอง ผมได้เก็บไว้ที่คณะฯ  ไว้ให้หน่วยตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบ  ต่อไปครับ  ดังเอกสารแนบ

   1.รายงานฐานะการเงิน   พ.ย. 52             จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

   2.แยกประเภททั่วไป     พ.ย. 52              จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

   3.ลูกหนี้ทดรองจ่าย      พ.ย. 52              จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

   4.ใบสำคัญทดรองจ่าย  พ.ย. 52               จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

   5.ใบแจ้งยอดเงินฝากกระแส  พ.ย. 52        จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

   6.คงเหลือ ณ วันที่ 30 พ.ย. 52                จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

   7.รายงานวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือ พ.ย. 52   จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัญชีสหเวชฯความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีจังค่ะ..รายงานทุกเดือน..ทำให้ทราบสถานะทางการเงินของคณะ

ว่างๆ ขอไปเรียนรู้บ้างนะคะ..

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณตั้มครับ