อ. มนูญ ไชยสมบูรณ์

อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Usernamenoontoon2001
สมาชิกเลขที่23740
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

2511...จบมัธยมศึกษาตอนปลาย

2512...เรียนช่างสำรวจที่ วิทยาลัเทคนิคกรุงเทพ 1 ปี

2513...เริ่มเข้าเรียนที่คณะครุศาสตร์ จุฬา

 

รับราชการมานานกว่า 30 ปี มีความรู้เรื่องการออกแบบสิ่งพิมพ์(Graphic Design), การออกแบบตัวพิมพ์(Typography), มัลติมีเดียทางการศึกษา (CAI)

.....Noontoon Webboard.....