หลายครั้งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานพิธีการสำคัญ  ซึ่งข้าราชการทั้งหลายทั้งปวง จะต้องแต่งเครื่องแบบข้าราชการทั้งแบบเต็มยศ ครึ่งยศ ปกติขาว และเครื่องแบบปฏิบัติงาน

แต่ยังมีข้าราชการจำนวนไม่น้อย  ที่แต่งกายไม่ถูกต้อง เช่น การแต่งเครื่องแบบเต็มยศแล้วยังประดับแพรแถบย่ออีก  หรือการแต่งเครื่องแบบปกติขาว แต่ติดป้ายชื่อที่หน้าอกด้านขวา  รวมถึงการติดเครื่องราชฯ เครื่องหมายที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ติด  อีกด้วย

เต็มยศ

สวมเสื้อราชประแตน สีขาว (เหมือนชุดปกติขาว) กางเกง / กระโปรงสีดำ สวมสายสะพายที่ได้รับพระราชทานสูงสุด หรือประดับเครื่องราชฯ ชั้นสูงสุดที่ได้รับ และประดับแพรแถบ (เหรียญ) ไม่ใช่แพรแถบย่อนะครับ ข้อควรระวังคือ ต้องอ่านประกาศให้ดีว่างานไหนสวมสายสะพายตระกูลไหนได้ ไม่ได้ โดยเฉพาะงานอวมงคล ต้องระมัดระวังพิเศษ

ครึ่งยศ

แต่งกายเหมือนเต็มยศ แต่ไม่ต้องสวมสายสะพายเท่านั้น ถ้าหากเป็นข้าราชการที่ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย ก็จะเหมือนกันกับเครื่องแบบเต็มยศทุกประการ

ปกติขาว 

สวมเสื้อสีขาว  กางเกง/กระโปรงสีขาว ประดับเครื่องหมายเครื่องราชฯ แพรแถบย่อ  ไม่ต้องติดป้ายชื่อครับ