การเลี้ยงไก่งวงเลี้ยงไม่อยากครับต้องการให้หันมาเลี้ยงไกงวงกันเยอะๆ เลี้ยงเพื่อความสวยงามได้และยังเป็นอาหารได้ด้วยผมลองเลี้ยงแล้วได้ผลดีโดยศึกษาตามคู่มือและผู้มีความรู้ในการเลี้ยงไก่งวง โดยลองเลี้ยงในครั้งแรกได้ลูกไก่มาสองตัวแต่ก็ตายเนื่องจากพื้นที่ในการเลี้ยงมีสัตว์ที่เป็นภัยต่อลูกไก่อาทิเช่น สุนัข,หนูและแมว ที่นี้ก็ลองเอาทั้งลูกไก่,พ่อไก่และแม่ไก่มาเลี้ยงรวมกันเลย ผลที่ออกมารอด แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่รอดครับโดยในการเลี้ยงทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นเวลา 4 - 5 เดือนใช้จ่ายงบประมาณส่วนตัวไปกว่า สองพันเลยที่เดียว แต่ได้ผลกับมาคุ้มโดยได้ลูกไก่งวงเพิ่มมาอีก 3 ตัว ลองเลี้ยงดูน่ะครับเพราะเป็นสัตว์ที่ชอบกินหญ้ามากและทำให้บริเวณบ้านสะอาดปราศจากต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมและเป็นการเลี้ยงแบบพอเพียงรวมถึงการลดภาวะโลกร้อนไปในตัวโดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรกลหรือเครื่องมือที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ และสามารถมองดูได้เหมือนอยู่ในสวนสัตว์ยังงัยยังงั้นเลยครับ