ถ้าจะกล่าวถึงสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข สะดวกสบายในตอนนี้หนึ่งละที่จะไม่พ้นก็คือ  เทคโนโลยี 

         ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทกับมนุษย์เรามากไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆ สิ่งก่อสร้าง ล้วนใช้เทคโนโลยีด้วยกันทั้งสิ้น อย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ  คอมพิวเตอร์  หรือเครื่องใช้อื่นๆ   เทคโนโลยี หมายถึง การปฏิบัติหรือดำเนินการใด ๆ ที่ใช้ความรู้ วิธีการ หรือเทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้การดำเนินการต่าง ๆ บรรลุผล ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราสะดวกสบายจากหลายๆสิ่ง หลายอย่าง  อย่างเช่น  การเดินทางในสมัยก่อนถ้าจากสงขลาไปกรุงเทพ ก็ต้องใช้เวลาเป็นวัน  แต่ปัจจุบันแค่ 2 ชั่วโมงก็ถึงแล้ว แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีข้อดีเสมอไป ข้อเสียของมันก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไป ก็อย่างเช่น เกิดความเกียจคร้าน ทำให้วัฒนธรรมการรักนวลสงวนตัวเปลี่ยนไป  ทำให้เป็นผลกระทบต่อสังคมอยู่ในขณะนี้  เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่ต้องระวัง

          ในอนาคตเทคโนโลยีจะมีบทบาทมาก เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆก็ต้องเข้ามาและเราก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีพวกนั้นอีกะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่า ถ้าใช้ดีก็ดีไป  แต่ถ้าใช้ไปในทางผิดก็จะได้รับผลเสียนั้นแน่นอน เราจึงต้องใช้อย่างพอเหมาะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเรามากที่สุด