เสียงดังทำคนป่วยฟื้นไข้ช้า [EN]

หอพักคนไข้โรงพยาบาล (wards) ในอังกฤษ (UK) มีเสียงดังเกินมาตรฐานของฮู (WHO = World Health Organization / องค์การอนามัยโลก) [ Telegraph ]

คณะวิจัยจากโรงพยาบาลมัสโกรฟ พาร์ค เทาท์ทัน UK ทำการศึกษาพบว่า เสียงดังทำให้คุณภาพชีวิต (well being), คุณภาพการนอน (sleep quality), และเวลาในการฟื้นตัว (recovery times) เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง

...

หอผู้ป่วยที่มีคนไข้หนัก เช่น ปอดบวม มะเร็งปอด ฯลฯ มีเสียงดังเกินที่ WHO แนะนำมากกว่า 25 เดซิเบล (decibels / dB)

WHO แนะนำให้เสียงในหอผู้ป่วยเงียบพอๆ กับ "เสียงกระซิบในห้องสมุด (library whisper) ทั้งกลางวัน-กลางคืน 

...

แต่ผลการศึกษาพบว่า เสียงในหอผู้ป่วยดังใกล้เคียงกับเสียงในสำนักงานที่วุ่นวาย (busy office) หรือระดับเสียงที่ใช้ในการฝึกเปียโน

ต้น เหตุของเสียงที่พบบ่อยที่สุดก็ไม่ใช่อะไรที่ไหน หากแต่เป็นเสียงโทรศัพท์มือถือ (mobile phones) และเสียงคนมาเยี่ยมคุยกัน (visitor conversations)

...

คณะวิจัยทดลอง ลดเสียงดัง โดยการบอกให้คนทำงาน (staff) และคนมาเยี่ยม (visitors) เงียบเสียงลง (keep noise down), ใช้ถังขยะแบบปิดได้อย่างเงียบ (quiet-close bins), ปิดประตูตอนกลางคืน, จำกัดเวลาเยี่ยม, และหรี่เสียงเตือนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ

ผลปรากฏว่า เมื่อเสียงเงียบลง... คนไข้นอนหลับได้ดีขึ้น ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

...

ถึงตรงนี้... ขอให้พวกเรามีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

...

ภาษาอังกฤษสบายๆ สไตล์เรา                                

ต้นฉบับเรื่องนี้คือ 'Hospital wards as noisy as offices 'harm patient recovery'' = หอผู้ป่วยมีเสียงดังพอๆ กับสำนักงาน "ทำให้คนไข้ฟื้นตัวได้แย่ลง"

คลิกลิ้งค์ > คลิกลำโพง-ธงชาติ > ฟัง-ออกเสียงตามเจ้าของภาษา 3 รอบ เพื่อให้จำศัพท์ได้ถูกต้องและเร็ว

...

ย้ำเสียงหนัก (accent) ที่พยางค์แต้มสี กรณีมีตำแหน่งย้ำเสียง 2 ตำแหน่ง, ตำแหน่งที่ย้ำเสียงหนักกว่า คือ พยางค์ที่ใช้ตัวอักษรตัวหนา

@@ [ ward ] > [ วอร์ด - d ] แบบอเมริกันหรือ [ หวอด - d ] แบบอังกฤษ > http://www.thefreedictionary.com/ward > noun = หอผู้ป่วย วอร์ด

@@ [ patient ] > [ เพ้ - เฉิ่น - t ] > http://www.thefreedictionary.com/patient > noun = คนไข้ ผู้ป่วย; adjective = อดทน

...

@@ [ recover ] > [ รี - คัฟ - เหว่อ ] > http://www.thefreedictionary.com/recover > verb = ฟื้นไข้

@@ [ recovery ] > [ รี - คัฟ - เวอ - หรี่ ] > http://www.thefreedictionary.com/recovery > noun = การฟื้นไข้

...

 ติดตามบล็อกของเราได้ทางทวิตเตอร์ > [ Twitter ]

ที่มา                                                         

  • Thank Telegraph.co.uk > Hospital wards as noisy as offices 'harm patient recovery'. 2 December 2009. / Source > The British Thoracic Society (BTS) Annual Winter Meeting.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ รพ.ห้างฉัตร ลำปาง สงวนลิขสิทธิ์. ยินดีให้นำไปเผยแพร่โดยอ้างอิงที่มาได้. ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า > 2 ธันวาคม 2552.
  • ข้อมูล ทั้งหมดเป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ใช่วินิจฉัยหรือรักษาโรค ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือความเสี่ยงต่อโรคสูงจำเป็นต้องปรึกษาหมอที่ดูแล ท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพความเห็น (0)