ประเมินเพื่อพัฒนา สภา เป็นเจ้าภาพ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประเมินเพื่อพัฒนา สภามหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ

 นำภาพบรรยากาศ

ทีมงานตัวแทนสภามหาวิทยาลัย

สรุปผลการประมวลข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ

 ประเมินเพื่อพัฒนา ครับ

JJ2009ฅนธรรมดา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับ