วันนี้ได้มีโอกาสไปเป็นกรรมการประกวดศักยภาพเด็กปฐมวัย  มีกิจกรรมที่ประกวด  ได้แก่  การเล่าเรื่อง  การวาดภาพ  การปั้นดินนำมัน  การสร้างภาพ  และเกมการศึกษา  แนวคิดเขา(ศ.น.) ดีเชียวแหละ เช่น  การวาดภาพ  การปั้น  จะให้เด็กจับสลาก  ได้โจทย์อะไรก็ว่าไปตามนั้น  มิใช่เน้นสวยตามที่เตรียมมา (ครูเตรียม) เกณฑ์การประกวดก็เข้าท่า  เป็นการแข่งกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้เป็นภาพสะท้อนที่เด็กในวัยนี้ควรอย่างยิ่งที่ต้องได้รับโอกาสในการเรียนรู้ประสบการณ์สำคัญตามหลักสูตรกำหนด  เขาจึงจะแก้ปัญหาและสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวได้.....นี่แหละกิจกรรมที่สนับสนุนหลักสูตร