เด็กด้อยโอกาส : โอกาส ความหวัง ความจริง ความฝัน

โอกาส อะไรคือ โอกาส แล้วโอกาสนั้น จะแปร เป็นความหวังได้หรือไม่ และความหวังนั้น จะเป็นความจริงที่สามารถทำให้เป็นได้จริง หรือ เป็นแค่เพียงความฝันลม ๆ แล้ง ๆ ที่ เขา ไม่มีโอกาสจะได้รับมันจริง ๆ

เด็กด้อยโอกาส : โอกาส ความหวัง ความจริง ความฝัน

เมื่อหลายคนคิดถึงคำว่า เด็กด้อยโอกาส  คุณจะคิดถึงเด็กกลุ่มไหน บางคนอาจจะคิดถึง เด็กพิการ บางคนอาจจะคิดถึง เด็กกำพร้า บางคนอาจจะคิดถึง เด็กที่อาศัยอยู่ตามชุมชนแออัด บางคนอาจจะคิดถึง เด็กเร่ร่อน ที่อาศัยอยู่ตามที่สาธารณะ บางคนอาจจะคิดถึง เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ แล้วเด็กเหล่านี้ เขาด้อยโอกาสอย่างไรกัน ????

แต่ถ้าหากเราจะมองเด็กให้เป็นเด็ก ไม่มองแยกส่วนว่า เด็กมีโอกาส เด็กด้อยโอกาส  แล้วค่อย ๆ มาดูกันว่า โอกาส อะไรคือ โอกาส แล้วโอกาสนั้น จะแปร เป็นความหวังได้หรือไม่ และความหวังนั้น จะเป็นความจริงที่สามารถทำให้เป็นได้จริง หรือ เป็นแค่เพียงความฝันลม ๆ แล้ง ๆ ที่ เขา ไม่มีโอกาสจะได้รับมันจริง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชนความเห็น (0)