จดหมายข่าวฉบับที่ 1

      ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญากันเอาไว้ระหว่างผู้วิจัย  อาจารย์พิมพ์  และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริกว่าในเดือนมิถุนายน  2549 นี้  คณะกรรมการจะร่วมกันเขียนจดหมายข่าวของกองทุนขึ้น  โดยจดหมายข่าวนี้จะทำทุก 3 เดือน  แต่ถ้าได้รับการตอบรับดีก็อาจทำทุกเดือนก็ได้

      เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้รับเอกสารต่างๆที่จะทำเป็นจดหมายข่าวจากคณะกรรมการฯ (เมื่อไปลงพื้นที่) พวกเราเลยรีบนำมาพิมพ์และจัดทำเป็นรูปเล่ม  โดยพยายามที่จะไม่แก้ไขเนื้อหา  นอกจากที่อ่านแล้วไม่ค่อยจะสื่อจริงๆ  ซึ่งมีน้อยมากประมาณ 1%   สำหรับเนื้อหาของจดหมายข่าวฉบับปฐมฤกษ์นี้แบ่งเนื้อหาได้เป็น 5  เรื่อง  ประกอบด้วย

      1.ความจริงสิ่งที่สมาชิกต้องการ

      2.บันทึกในคืนหนึ่งที่จำวันที่ไม่ได้

      3.คิดอยู่คนเดียวว่า...จะทำให้กองทุนฯพัฒนา

      4.กองทุนที่เรารัก

      5.รู้หรือไม่รู้...พลังผัก  ผลไม้/อีกสาเหตุหนึ่งที่ควรดื่มชา

      เนื้อหาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ต่อไปนะคะ

จดหมายข่าว

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก
ปีที่ 3  ฉบับที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2549
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

...สารบัญ...

§ ความจริงสิ่งที่สมาชิกต้องการ                                    1
§ บันทึกในคืนหนึ่งที่จำวันที่ไม่ได้                                  3
§ คิดอยู่คนเดียวว่า...ทำอย่างไรจะให้กองทุนฯ พัฒนา   5
§ กองทุนที่เรารัก                                                          7
§ รู้หรือไม่รู้..พลังผักผลไม้ / อีกเหตุหนึ่ง..ที่ควรดื่มชา  9
*************************


       จดหมายข่าวกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 (ปฐมฤกษ์) ประจำเดือนมิถุนายน    พ.ศ.2549 เป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูล / ข่าวสาร สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก / คณะกรรมการ / กองทุน ตลอดจนชุมชน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของกองทุนฯ ซึ่งข่าวสารที่ปรากฏตามสารบัญนั้น เกิดขึ้นจากการเขียน / บันทึก และร่วมกันถ่ายทอดผ่านสิ่งที่ประทับใจต่างๆ ผ่านตัวอักษร โดย..คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริกทั้งสิ้น ขอแสดงความยินดีด้วยกับความสำเร็จในขั้นแรก และการร่วมเรียนรู้กับประสบการณ์ / ปัญหา – อุปสรรคทุกๆ บทเรียนที่ผ่านมาในอดีต ทำให้ทุกคนได้ร่วมชื่นชมกับกองทุนฯ นี้....

บรรณาธิการ โดย...อาจารย์วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ และอาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km-maeprik

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 31562, เขียน: 28 May 2006 @ 20:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ร่วมชื่นชมด้วยคนครับ