ลงพื้นที่

            ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์มีนัดกับกลุ่มโซนทางใต้  ได้แก่
            1.องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชย  อำเภอเถิน
            2.องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านเหล่า  อำเภอเถิน
            3.องค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านแม่วะเด่นชัย  อำเภอเถิน
            4.องค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่พริก  อำเภอแม่พริก
            5.องค์กรออมทรัพย์ชุมชนพระบาทวังตวง  อำเภอแม่พริก
            แต่ที่พิเศษไปกว่านั้น คือ  นอกจากจะมีองค์กรออมทรัพย์ทางโซนใต้เข้าร่วมประชุมแล้ว  ก่อนที่ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์จะเดินทางไปที่ที่ทำการองค์กรออมทรัพย์ชุมชนบ้านดอนไชยซึ่งเป็นที่นัดพบประชุมกัน  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์จะต้องไปรับผู้เข้าร่วมประชุมอีก 2 คน  ซึ่งไม่ได้อยู่โซนใต้  แต่เป็น 2 ใน 5 กลุ่มเป้าหมายของการทำโครงการวิจัยการจัดการความรู้ในครั้งนี้  คือ
            6.องค์กรออมทรัพย์ชุมชนแม่ทะป่าตัน
            7.องค์กรออมทรัพย์ชุมชนเกาะคา
            พวกเราจะต้องเดินทางไปให้ถึงอำเภอเถินในเวลา 19.00 น.  สำหรับประเด็นที่จะพูดคุยกันวันนี้มีมากมาย  ได้แก่
            1.แผ่นพับประชาสัมพันธ์กองทุน  ตอนนี้มีอยู่ 3 รูปแบบ  คงต้องติดตามต่อไปว่ามีจะมีรูปแบบอื่นๆหรือไม่
            2.ตารางการออม  ตอนนี้ออกแบบมาได้ 2 รูปแบบ  คงจะต้องให้ชุมชนเลือกค่ะว่าจะเอาแบบไหน
            3.การจัดกิจกรรม (พิเศษ) เรื่องการออมให้กับสมาชิก
            4.กติกากองทุน
            5.โครงการของ พม.
            6.การทอดผ้าป่ากองทุน
            7.การไปร่วมเวทีที่จังหวัดสงขลา  30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม  2549
            8.เวทีถอดบทเรียนที่จังหวัดลำปาง 18-19 มิถุนายน  2549
            9.หนังสือ 5 เล่ม
            ตอนนี้คิดออกเท่านี้ค่ะ  แล้วจะรายงานผลให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง
           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)