สวัสดีค่ะ วันนี้จะนำคำที่ไม่ออกเสียงพยัญชนะหรือสระบางตัวมาให้อ่านกันนะคะ

หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมคำบางคำเขียนอีกแบบแต่อ่านออกเสียงอีกแบบคำตอบก็คือคำบางคำไม่ออกเสียงพยัญชนะหรือสระบางตัวที่อยู่ในคำนั้นนั่นเอง

- ตัวอย่างคำที่ไม่ออกเสียงตัว ร , ห ที่อยู่กลางคำ

ชลมารค

ปรารถนา

พรหม

สามารถ

-   ตัวอย่างคำที่ไม่ออกเสียง ร ที่ตามตัวสะกด

กอปร

เกษตร

จักร

ฉัตร

นักษัตร

บุตร

มิตร

สมัคร

เพชร

บาตร

บัตร

กิจวัตร

สูตร

ธรรมวัตร

นักษัตร

เนตรนารี

บริพัตร

ปริมาตร

 

 

-ตัวอย่างคำที่ไม่ออกเสียงสระ     ิ   หรือสระ     ุ

เกตุ

ชาติ

ญาติ

ธาตุ

เมรุ

เหตุ

ประวัติ

พยาธิ

ภูมิใจ

ภาคภูมิ

จักรพรรดิ

จักรวรรดิ

ปฐมสมโพธิ

โลกนิติ

สมมติ

สมมุติ

สัญชาติ

ประพฤติ

คุณวุฒิ

สมบัติ

อัตโนมัติ

จักรพรรดิ

บัญญัติ

ปริยัติ

ปฏิบัติ

ขัดสมาธิ

 

 

     

      -ตัวอย่างคำที่ไม่ออกเสียงหลายกรณี เช่น

ปาฏิหาริย์        ไม่ออกเสียง       ิ และ ย์

พราหมณ์        ไม่ออกเสียง      ห และ ณ์

กษัตริย์           ไม่ออกเสียง       ริ และ ย์

อาถรรพณ์       ไม่ออกเสียง      พ และ ณ์

กิโลเฮิรตซ์       ไม่ออกเสียง     ร และ ซ์

เกียรติ                ไม่ออกเสียง     ร และ   ิ