ผมนายกิตษฎา วันนา

วันนี้จะนำคำคมต่าง ๆ ที่ได้ฟังมาแล้วโดนใจมาให้อ่านครับ

บกพร่องยังไงขอความคิดเห็นครับ

1. "จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ จะสูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัว"

2. "แม้หยดหมึกที่จางที่สุด ก็ยังอยู่ได้นานกว่าความทรงจำที่แม่นที่สุด"

3. "จงยอมแพ้คนอื่น เพื่อชนะกิเลส แต่อย่ายอมแพ้กิเลสเพื่อเอาชนะคน"

4. "ชีวิต ย่อมมีหนทาง"

5."ขอบฟ้ามิได้อยู่ที่สุดสายตา แต่อยู่ทุกก้าวย่างที่เราเดิน"

6. ฐานความเจริญทั้งมวลได้แก่

"หนึ่งคุณธรรม

สองบุญวาสนา

สามฮ้วงจุ้ย

สี่ สร้างความดีโดยไม่หวังชื่อเสียง

ห้า การศึกษาเล่าเรียน"

7. "สิ่งที่ยากที่สุดในโลกคือการคิด ยากที่สุดของการบริหารคือการตัดสินใจ"

ติชมมาได้ครับ