เรียงความเรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต"

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

          ในโลกยุคปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันทำให้มีการพัฒนาและคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตเป็นอันมาก

          เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เทคโนโลยีจึงเป็นคำที่มีความหมายกว้างไกลเราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดเวลา ส่วนคำว่าสารสนเทศนั้นก็หมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับสภาพสังคม ความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองเป็นสิ่งสะสมกันมาเป็นระยะเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละบุคคลนั้นจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้นๆ ดังนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่า ความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งทุกวันนี้มีข้อมูลรอบตัวเรามากมาย ข้อมูลเหล่านั้นมาจากสื่อหลายอย่าง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีคนกล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของสารสนเทศ เมื่อเรานำคำว่าเทคโนโลยีกับคำว่าสารสนเทศมารวมเข้าด้วยกันจึงหมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูและข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความหมายที่กว้างขวางมาก เราจึงได้พบกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศอยู่มาก

          แนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จะมีทั้งประโยชน์และผลกระทบคือในปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้น เนื่องจากมีอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกในการทำงานมากขึ้น คอมพิวเตอร์ได้พัฒนารูปแบบการใช้งานให้มีความสะดวกและง่ายต่อการทำงานต่างๆ ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานและยังสามารถทำงานได้หลายอย่างในเครื่องเดียวกัน การประมวลผลก็เร็วขึ้น สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการที่เราจะนำเทคโนโลยีมาใช้ก็คือ ความจำเป็น การพัฒนาของเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การติดต่อสื่อสาร การศึกษา การดำเนินชีวิต ด้านสุขภาพ และด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิง ส่วนผลการทบนั้นก็มีในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษา การนำเทคโนโลยีหรือสื่อการเรียนการสอนมาใช้มากเกินไปจะเกิดปัญาหา เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนลดน้อยลง ฐานะของนักเรียนซึ่งบางคนไม่สามารถเรียนโดยใช้สื่อเหล่านี้ได้ทำให้เกิดการเสียโอกาสทางการศึกษาและทางสังคมที่แตกต่างกัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม เพระมนุษย์มักจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิด เพราะมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น ผลกระทบต่อสังคม เกิดปัญหาการว่างงาน เพราะเมื่อนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วแรงงานก็ใช้น้อยลง การปรับตัวที่ไม่ทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยี คนที่อายุน้อยพัฒนาตนเองได้ดี กลับกับที่คนอายุมากพัฒนาตนเองได้น้อยและไม่ทันกับการพัฒนาของเทคโนโลยี สังคมจะเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ คนเราจะใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นเพราะมีบัตรเครดิตไม่ต้องพกเงินสด ทำให้อัตราการเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันทางธุรกิจก็สูงขึ้น หวังผลกำไร อัตราการขยายตัวทางธุรกิจสูงแต่ผลที่ตามมาก็คือ ทำให้มีแค่การแข่งขัน จนลืมการมีมนุษยธรรมและการมีน้ำใจ ผลกระทบต่อสุขภาพจิต จากเดิมการดำรงชีวิตจะเรียบง่ายต้องเปลี่ยนมาเป็นการปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา จะเกิดความเครียด กังวล  ไม่ว่าหน้าที่การงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวัน พฤติกรรมของเยาวชน การอยู่กับเกมคอมพิวเตอร์มากเกินไปทำให้เยาวชนเกิดนิสัยก้าวร้าวชอบการต่อสู้ การใช้กำลัง นักธุรกิจต้องทำงานแข่งขันกับเวลา พักผ่อนน้อย ซึ่งก่อให้เกิดความเครียด สุขภาพจิตก็เสียตามไปอีกด้วย

          ดังนั้นการที่เราจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เราก็ต้องคำนึงให้ดีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความจำเป็นของการใช้ ผลกระทบที่จะตามมา หรือเรื่องอื่นๆก็ตาม ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมันก็มีทั้งข้อที่ดีและก็ข้อเสีย มนุษย์เรามีความคิดที่ดี ซึ่งเป็นผู้คิดสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักนำมันมาใช้ให้ถูกต้องด้วย

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรียภัสร์ความเห็น (5)

นันทืสินี24/4ที
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
เรายังคิดไม่ออกเลย ว่าจาเขียนงัยดี  เจ๋งเลย เส็ดเรวจัง
ตัสนีม
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 

โอเคเลยจ๊ะ มีบอกแนวโน้มของประโยชน์และผลกระทบด้วย 

จะได้รู้ทั้งสองด้าน เยี่ยมๆ เพื่อนเราเก่งจิง^^ 

ปานแก้ว 4/ทีต้า เลขที่ 32
IP: xxx.129.49.211
เขียนเมื่อ 
 อ่านแล้วนะจ๊ะ.....เขียนโอเคดีนี่...เก่งๆ แต่ว่างๆก็ทำให้เราบ้างนะ.55555 ล้อเล่น
กวาง เกลียด กาย
IP: xxx.174.91.183
เขียนเมื่อ 

เก่งจังคิด"ด้ไงอ่ะพี่สอนหน่อยดิ

เขียนเมื่อ 

เก่งมากค่ะ