เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร

"เมื่อเทคโนโลยี และสารสนเทศมาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้น"

      เทคโนโลยีสารสนเทศ  (information technology), ไอที (IT) 
                     หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวม    ข้อมูล    การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้     

                            

          อ้างอิง                                                                                                         

        http://www.chakkham.ac.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นภสร ฝาหละเหย็บความเห็น (1)

นันท์สินี24/4ที
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจดีนะ  เหอะๆ ลองไปอ่านของคนอื่นดู  จะได้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น