นิเทศทางการพยาบาล ๒๕๕๕

Nurse
นิเทศทางการพยาบาล

นิเทศทางการพยาบาล เป็น หนึ่งในความท้าทาย ของการเป็น ผู้บริหารทางการพยาบาล

นิเทศทางการพยาบาล คือการเข้าไปมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการพยาบาล โดยมีการกำกับ

แนะนำ และติดตาม กิจกรรมต่างๆ และให้การสนับสนุนจนก่อให้เกิดผล ทำให้การปฏิบัติงานดีขึ้น

วัตถุประสงค์ในการนิเทศทางการพยาบาล

๑. ก่อให้บุคลากรทางกรพยาบาล เกิดความพึงพอใจในงาน

๒. ก่อให้บุคลากรพยาบาล เกิดความสามารถ และทักษะในกาปฎิบัติงาน

๓. ก่อให้บุคลากรพยาบาล มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อย่างต่อ เนื่อง และเป็นวัฒนธรรม

ใครมีหน้าที่นิเทศ ทางการพยาบาล

๑. หัวหน้าพยาบาล

๒. หัวหน้างาน

๓. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง จาก หัวหน้าพยาบาล

หลักง่ายๆ ในการนิเทศทางการพยาบาล ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ ,เป็นความร่วมมือกัน, เป็นการสร้างสรรค์ ,เกิดผล และเป็นระบบ

การนิเทศทางการพยาบาล มีหลายรุปแบบ

๑. การนิเทศทั่วไป Management SuperVision

๒.การนิเทศทางคลินิก Clinical Supervision

สำหรับ กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลหนองจิก

การนิเทศทั่วไป จะเป็นการนิเทศโดยหัวหน้าพยาบาล และทีมบริหารการพยาบาล

และผู้ที่ได้รับากรนิเทศ จะเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วย

โดยมีการนิเทศ ทางการพยาบาลที่มีความเชื่อมโยง กับระบบคุณภาพ ของโรงพยาบาล กับมาตรฐานการพยาบาล

๑. การบริหารอัตรากำลัง กับ การจัดความเสี่ยงทางคลินิก ( HR , RM , IC , ENV , EQU , ระบบยา )

๒. สมรรถนะบุคลากร กับความเสี่ยงทางคลินิก

๓. ความเสี่ยงทางคลินิก กับการใช้กระบวนการพยาบาล

๔. สารสนเทศทางการพยาบาล

การนิเทศทางคลินิก ที่มีความเชื่อมโยง กับระบบคุณภาพ โดยการนิเทศหน้างาน ของหัวหน้าหอผู้ป่วย

และก่อให้เกิด สมรรถนะในการทำงานที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ ข้อตกลง ฯลฯ

โดยการแนะนำ การปฏิบัติงาน ณ เวลานั้น เพื่อ ก่อให้เกิดการปฏิบัติการพยาบาลที่ดี และถูกต้อง

มี ระบบการรายงาน ต่อ หัวหน้าพยาบาล และทีมบริหารการพยาบาล ผ่านระบบการรายงานความเสี่ยงทางคลินิก

และนำมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อนำมาสู้ การคืนข้อมูล ให้กับทีมการพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ในภาพรวม ๑๐๐ %

โดยการจัดการสอบสมรรถนะ จาก กรณี ตัวอย่าง ที่ได้จากการนิเทศหน้างาน

โดยมีหัวข้อในการถอดบทเรียนจากการนิเทศหน้างาน ดังนี้

๑. การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล

๒. ทักษะในการรายงานแพทย์

๓. การประเมิน และความสามารถในการตัดสินใจดูแลผู้ป่วย ที่มีภาวะวิกฤต

๔. การวางแผนในการจำหน่าย และการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

๕. ความสามารถในการดูผู้ป่วยเรื้อรัง

๖. การดูแลผู้ป่วย ที่มีความทุกข์ทรมานฯ และ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ตัวอย่างในการ นิเทศหน้างาน จะมีแนบ ในการตัวอย่างการนิเทศหน้างาน และ การนำสู่การคืนข้อมูล

เพื่อถอดบทเรียน นำสู่การพัฒนาเชิงระบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารการพยาบาล

คำสำคัญ (Tags)#นิเทศทางการพยาบาล

หมายเลขบันทึก: 312233, เขียน: 09 Nov 2009 @ 22:02 (), แก้ไข: 22 Aug 2015 @ 23:23 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)