ลักษณะของเด็กสมาธิสั้น

        ลักษณะของเด็กสมาธิสั้นอาจมีทั้งลักษณะทางอารมณ์และพฤติกรรม  ซึ่งสรุปเป็นลักษณะใหญ่ๆ  3  ลักษณะ คือ

        1.สมาธิบกพร่อง  เสียสมาธิง่าย  ให้ความสนใจกิจกรรมได้ไม่นาน  วอกแวกง่าย จึงทำงานไม่เสร็จ  ต้องคอยกระตุ้น ควบคุม จึงกระทำได้ตามเวลาที่ต้องการ  มีปัญหาในการปฏิบัติตามคำสั่งที่ซับซ้อน ต้องบอกซ้ำหลายครั้ง ทำของหายหรือหลงลืมอยู่เสมอ

        2.ความผลีผลาม พูดหรือแสดงออกก่อนคิด หุนหันพลันแล่น มีความว่องไวผิดปกติ ขาดความระมัดระวัง บางคนซุกซนมาก เลอะเทอะ ซุ่มซ่าม ไม่เรียบร้อย

        3.พฤติกรรมอยู่ไม่สุข นั่งนิ่งๆนานๆไม่ได้จะขยุกขยิกตลอดเวลา พร้อมที่จะลุกออกจากที่ไม่สนใจครูสอน เพราะทำอย่างอื่นไปด้วย แต่เมื่อถูกซักถามอาจพบว่าเด็กฟังและเข้าใจ เล่นเงียบๆไม่ได้ เวลาไปไหนมักยื่นมือยื่นเท้าไปจับเขี่ย เตะ เคาะ หรือปัดสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างทาง มีความลำบากในการรอคอย ไม่ยอมเข้าคิว พูดมากผิดปกติ มักพูดสอดแทรก หรือรบกวนผู้อื่น

      ลักษณะทางอารมณ์ที่พบคือ  อารมณ์แปรปรวนง่าย ไม่สามารถควบคุมตนเองได้เมื่อเกิดความคับข้องใจ ขาดความอดทน อดกลั้น ใจร้อน โมโหร้าย เรียกร้องความสนใจสูง ไม่ค่อยอยู่ในกฎกติกา