AAR กับเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ในแบบของ Mr. wichit chawaha

จากบันทึกสั้นๆ AAR = "หวังว่าอย่างไร...มีอะไรเกินคาด...สิ่งที่ไม่วาดหวัง....ยังต้องทำต่อไป..." ของคุณวิชิตครับ

   บันทึกสั้นๆแต่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคของการถ่ายทอดความรู้
AAR หรือ After Action Review
  หากจะว่ากันตามหลักการจริงๆ ก็คงจะยากแก่การเข้าใจ แม้แต่นายบอนยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับว่า AAR คืออะไรกันแน่

  การทำเรื่องที่ซับซ้อน ยากในการทำความเข้าใจ ทำให้เข้าใจง่าย ถือเป็นการนำหลักการ มาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่าย

  เมื่อคุณวิชิตมีเทคนิคในการถ่ายทอดที่เข้าใจได้ง่ายเช่นนี้ สมควรจับมานั่งถ่ายทอดวิทยายุทธ์ให้สมาชิกท่านอื่นๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วย ทั้งเรื่องของการเขียนบล็อก ไปจนถึงเรื่องอื่นๆ นำมาตั้งคำถาม ตอบคำถาม แตกประเด็นปลีกย่อย   จัดกิจกรรมจิบกาแฟนอกรอบบ่อยๆ  จะทำให้คนฟังได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

   และจากบันทึกสั้นๆ อ.Panda ก็เสริมความรู้ให้มากขึ้น ในส่วนของข้อคิดเห็นของบันทึกชิ้นนี้ของคุณวิชิต เช่น  ของท่าน Thawat  และ ของท่าน อาจารย์หมอวิจารณ์  และ เรื่อง AAR  KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 74. ทบทวนหลังการปฏิบัติ  และแถมด้วยการเกิด BAR

   ซึ่งในส่วนของ อ.หมอวิจารณ์ท่านเขียนได้กระจ่าง เข้าใจง่ายมากครับ

   มีบุคลากรที่มีความรู้อยู่ในถิ่น มมส. ยิ่งต้องสนับสนุนให้ถ่ายทอดเคล็ดวิชาความรู้ให้มากๆครับ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอีกหลายท่าน ที่ไม่มีโอกาสไปร่วมกิจกรรม KM ที่ มข. และทื่อื่นๆ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทั่วถึงกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)