แนะนำ VCD เกี่ยวกับเมือง

ตื่นเถิดชาวพุทธ
พุทธศาสนาเป็นแก่นของวัฒนธรรมและสังคมไทย ที่ผ่านมาคนไทยนับถือพุทธศาสนา
อย่างเคร่งครัดให้ความเคารพทั้งศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนบุคคล ศาสนธรรม และศาสนพิธี ในอดีตไม่มีการจาบจ้วงนำสถาปัตยกรรมของวัดและวังมาใช้อย่างไม่เหมาะสม สังคมจึงอยู่กันอย่างสงบร่มเย็น บัดนี้ในยุคโลกาภิวัตน์ที่อำนาจเงินครอบงำจิตใจ
ของคนจำนวนมากในสังคมไทย ทุกอย่างทำเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว ให้ได้เงินมากๆ โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสม กาละ และเทศะ องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา
ถูกลอกเลียนแบบและถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม คลิ๊กเพื่อชม วีซีดี

เคล็ดลับอายุยืน
ความใฝ่ฝันสูงสุดของคนจำนวนมาก คือความร่ำรวยเงินทอง และการมีอายุยืน ทำให้มีการแสวงหาแนวทางต่างๆ ที่จะทำให้คนมีอายุยืนยาว ปัจจุบันชาวตะวันตก
ให้ความสนใจต่อวิถีชีวิตแบบตะวันออกมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเห็นว่าเป็นวิถีการดำเนินชีวิต
ที่ยั่งยืน...กว่า 10 ปีที่ผ่านมาอากาศเชียงใหม่มีฝุ่นละเอียดเกินค่ามาตรฐานที่ร่างกายจะรองรับได้ โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม อยู่นะดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากเราต้องการมีชีวิต
ยืนยาวและมีสุขภาพดีเราต้องมาช่วยกันแก้ไขอากาศเสียเมืองเชียงใหม่
ดูวีซีดีเคล็ดลับอายุยืน>


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันวิจัยสังคม ม.ช. กับการจัดการความรู้ด้านการวิจัยความเห็น (0)