เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการรวมตัวกันของเทคโนโลยีใดบ้าง (ข้อ 4)

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการรวมตัวกันของเทคโนโลยีใดบ้าง ลองอ่านดูดิ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการรวมตัวกันของเทคโนโลยีใดบ้าง
 

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการรวมตัวกันของเทคโนโลยีใดบ้าง

 

 

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

          คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจำข้อมูลต่าง ๆ และปฏิบัติตามคำสั่งที่บอก เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ คอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้จะต้องทำงานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า ซอฟต์แวร์ (Software) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546: 4)

2. เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม

 

เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่อสารรับ/ส่งข้อมูลจากที่ไกล ๆ เป็นการส่งของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่อยู่ห่างไกลกัน ซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ ซึ่งรูปแบบของข้อมูลที่รับ/ส่งอาจเป็นตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice)
ที่มา:http://dusithost.dusit.ac.th/~librarian/it107/C1.html
วันที่ 27 / 5 / 49
 
โดย ม.4/ เดลต้า
1.นางสาว สาลีรัตน์  คงสาลี
2.นางสาว วนิต้า  มัสตัน
3.นางสาว จุฬาลักษณ์  จันทนวล
4.นาย พศิน ณัฐชีพเดชา
5.นายณัฐพงศ์  สันสบู่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วนิต้า มัสตันความเห็น (1)

Andrea
IP: xxx.172.176.201
เขียนเมื่อ 

รู้สึกดีนะ คนทามอ่ะน่ารักป่าว สารสนเทศคือ อารัย แล้วชอบอารัยอ่ะ สนที่มันน่าสนอ่ะ ก้อเธอน่ารักนิเข้าสวยแต่เราชอบนิแล้วจะให้ทามไงอ่ะก้อแสดงสิ่งที่เปงไง ก้อดีนะ ไม่อยากป่ะอ่ะแล้วจะทามมั้ย เราจะอยู่นี้นิ พอดีเพือนมาเรียนนะก้อมากานหมดเระ ครับพี่น้อง*-*