แจ้งข่าวเปิดเรียนวันอาทิตย์ที่ 8 พฤจิกายนนี้ และลงทะเบียนเรียน

บุญรอด
เปิดเรียนและลงทะเบียน

เรียน นิสิตป.โท (บริหารฯ รุ่น 7 ศูนย์ฯชัยภูมิ)
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/52 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 พร้อมลงทะเบียนเรียนไม่เกินวันที่ 8 พฤศจิกายน(จะไม่เสียค่าปรับ) เทอมนี้เรียน 5 วิชา ประกอบด้วย
รหัส 0501817 (ดร.โกวัฒน์)  0501703 (ดร.อำนาจ) 0501702 (ดร.ธัชชัย)  0501716 (ดร.ชัยยุทธ) และ  1601503 (ict) ดร.ทรงศักดิ์
ลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่  http://www.reg.msu.ac.th 

1. คลิกเข้าระบบ (พิมพ์รหัสประจำตัวนิสิต)
2. รหัสผ่าน ให้ใช้วัน/เดือน/ปีเกิด(คศ.) เช่น เกิดวันที่ 2 มกราคม 2552  ใช้   020109
รายละเอียด http://www.reg.msu.ac.th/registrar/Step_enroll_all.asp
ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทะเบียน 043 754322
หรือติดต่อขอรหัสผ่านได้ที่ 043 754234 
หรือคุณรุ้ง 087 2606834

หมายเหตุ ถ้าท่านรับทราบแล้วโปรดแจ้งทราบต่อบันทึกที่ แสดงความคิด

รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนภาคเรียนที่ 2/2552 ที่ศูนย์ฯชัยภูมิ

  ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสวิชาเพื่อแสดงรายละเอียดของวิชานั้นๆ
   รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา  หน่วยกิต   เวลา    2552/2
  กลุ่ม  รับ  ลง  เหลือ  จอง   หมายเหตุ
   0500702  Foundations of Educational Paradigm
 • รศ.ดร.นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล
 • รศ.ดร.ลักขณา สริวัฒน์
 • ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธุ์
 •  2 (2-0-4)

  45  22  23   0  W  
     0501702  Educational Human Resource Management
 • พล.อ.ต.ดร.อนันต์ ศรีอำไพ
 • อ.ดร.ธัชชัย จิตรนันท์
 •  2 (2-0-4)

  60  60   0  W  
     0501703  Educational Leadership
 • อ.ดร.โกวัฒน์ เทศบุตร
 • อ.อำนาจ ชนะวงศ์
 •  2 (2-0-4)

  60  60   0  W  
     0501716  Educational Quality Assurance
 • ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
 •  2 (2-0-4)

  60  60   0  W  
     0501817  Research and Development in Educational Administration
 • อ.ดร.โกวัฒน์ เทศบุตร
 •  2 (2-0-4)

  60  60   0  W  
     0501898  Independent Study  6 (0-0-0)

  99  34  65   0  W  
     0506703  Curriculum and Instruction Research
 • อ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง
 •  3 (3-0-9)

  45  22  23   0  W  
     0506705  Computer and Internet for Learning
 • ผศ.ดร.เดชา จันทคัต
 •  2 (1-2-4)

  45  22  23   0  W  
     0506720  Inclusive Education
 • อ.สุขิริน เย็นสวสัดิ์
 •  2 (2-0-4)

  45  22  23   0  W  
     0506898  Independent study  6 (0-0-0)

  45  16  29   0  W  
     0506899  Thesis  12 (0-0-0)

  45  38   0  W  
     1601503  Research Methodology for Social Sciences and Humanities
  ( บริหารรุ่น 7)
 • อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
 •  2 (1-2-4)

  54  18  36   0  W  
     1601503  Research Methodology for Social Sciences and Humanities
  ( หลักสูตรรุ่น 7)
 • รศ.สมนึก ภัททิยธนี
 •  2 (1-2-4)

  39  35   0  W  
     1601505  Information and Communication Technology Application
  ( เฉพาะหลักสูตรรุ่น 6)
 • อ.ดร.สาคร อัฒจักร
 •  2 (1-2-4)

  43  24  19   0  W  
    [หน้าก่อน] [หน้าต่อไป]
    หมายเหตุ
    A = เพิ่มผ่าน WEB ได้เท่านั้น
    C = ปิดไม่รับลง
    D = ถอนผ่าน WEB ได้เท่านั้น
    N = เปิดลงปกติ ทำการโดยเจ้าหน้าที่เท่านั้น
    W = เปิดลงปกติ สามารถลงทะเบียนผ่าน WEB ได้
    X = เปลี่ยนกลุ่มผ่าน WEB ได้เท่านั้น

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 7 มมส. ศูนย์ฯชัยภูมิ

  คำสำคัญ (Tags)#เปิดเรียนและลงทะเบียน

  หมายเลขบันทึก: 310498, เขียน: 03 Nov 2009 @ 06:25 (), แก้ไข: 18 Apr 2012 @ 10:25 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (0)