ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Panda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การไปเยี่ยมชมครั้งนี้ ประทับใจในการต้อนรับ การบรรยายสรุปและการนำชม ทำได้อย่างดีเยี่ยม ผู้บรรยายก็มีบุคคลิกที่ดีเยี่ยม น่าจะนำมาเป็นแบบอย่าง สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดการบรรยายสรุป หรือ จัดต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมคณะฯอย่างดีต่อไป

หลังจากไหว้พระที่วัดเขาสุกิมแล้ว ชาวคณะวิทยาศาสตร์ ก็เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อันเป็นจุดหมายหลักอันหนึ่งของการเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้  เนื่องจากที่ศูนย์ฯ นี้มีสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนอย่างมาก  เมื่อเดินทางไปถึงเราก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทางศูนย์  โดยเริ่มด้วยการฟังบรรยายสรุปจากประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ  ห้องบรรยายนั้นมีการจัดไว้อย่างดี ประกอบด้วยระบบแสงเสียง และ สื่อในการนำเสนอที่สมบูรณ์ รวมทั้งผู้บรรยาย ที่บรรยายสรุปได้อย่าน่าสนใจและชัดเจน  แม้จะมีเรื่องราวที่มากมายเกี่ยวกับงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วของศูนย์ ก็สามารถสรุปได้ในเวลาอันสั้น  ก่อนที่จะนำไปชมสถานที่จริง  เนื่องจากคณะเรามีเวลาจำกัดจึงได้ไป เดินศึกษาเฉพาะ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งจะจัดทำเป็นทางเดินให้สามารถศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลนได้อย่างสะดวก โดยมีสถานีให้ความรู้รวม 10 สถานีด้วยกัน  ในการเดินศึกษาแม้จะมีรายละเอียดเขียนไว้ที่แต่ละสถานีแล้ว ทางศูนย์ฯ ยังจัดให้มีผู้นำชมบรรยายประกอบเพิ่มเติม และ ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ตลอดเส้นทางอีกด้วย  ดังนั้นผู้ที่จะไปเยี่ยมชมขอให้จัดเวลาสำหรับการเยี่ยมไว้อย่างพอเพียงด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ฯ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ของศูนย์ ฯ ที่    http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/index_1.htm  รายละเอียดอื่น ๆ จะนำมาเล่าต่อไปครับ


คลิ๊กดูภาพขยาย การบรรยายสรุป   คลิ๊กดูภาพขยาย การนำศึกษาป่าชายเลน

 ข้อคิดจากการไปเยี่ยมชม และ ฟังการบรรยายสรุป รวมทั้งการนำชมธรรมชาติป่าชายเลนของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ครั้งนี้ ก็คือ รู้สึกประทับใจในการต้อนรับ การบรรยายสรุปและการนำชม ทำได้อย่างดีเยี่ยม  ผู้บรรยายก็มีบุคคลิกที่ดีเยี่ยม น่าจะนำมาเป็นแบบอย่าง สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดการบรรยายสรุป หรือ จัดต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมคณะฯอย่างดีต่อไป

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Pandaความเห็น (0)