พรุ่งนี้จะต้องติดตามท่านรองฯเกษร  ธานีรัตน์  รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร  ณ  ศบอ.ขนอม  คืนนี้เลยต้องเตรียมหาความรู้เพิ่มเติม  เผื่อจะช่วยเติมเต็มเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมการจัดการความรู้แก้จนเมืองนครให้ประสบความสำเร็จ  ตามวัตถุประสงค์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  และความมุ่งมั่นของท่าน  ผอ.วิมล  วัฒนา  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  และทีมงาน  KM  เมืองคอน(กลับมาแล้วจะเล่าให้ฟังนะว่าได้ผลแค่ไหน)