• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

FTA ไทย - ออสเตรเลีย

  (One Stop Service)  
FTA ไทย - ออสเตรเลีย
               มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 โดยออสเตรเลียเปิดตลาดให้คนไทยเข้าไปลงทุนใน
ธุรกิจทุกประเภท แต่หากเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ตั้งแต่ 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย ต้องขออนุญาต Foreign
Investment Review Board ซึ่งกว่า 90% จะได้ัรับอนุมัติ และคนไทยสามารถไปทำงานในออสเตรเลียใน
ตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญ และพ่อครัวได้ โดยได้รับอนุญาตให้ทำงานคราวละ 3-5 ปี
               ไทยเปิดตลาดให้คนออสเตรเลียลงทุนทางตรงในกิจการเหมืองแร่และธุรกิจบริการบางประเภทที่มี
การเปิดตลาด เช่น โรงแรมหรูหราขนาดใหญ่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ หอประชุมขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัย

ที่เน้นการลอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมารีน่า ได้ไม่เกิน 60% รวมทั้งอนุญาตให้คนออสเตรเลีย

ใช้บริการศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service) ส่วนการเจรจาเปิดตลาดสาขาการเงิน
และโทรคมนาคมจะมีขึ้นใน 3 ปีข้างหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 30845
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)