สำหรับเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ปัจจัยภายใน หาจุดอ่อนและจุดแข็ง อีกอันคือ เครื่องมือ Value  chain Analysis

       ข้างบน นี้คือ Value chain นะคะ ให้เราค้นหา จุดอ่อน และจุดแข็ง ขององค์กรเราในแต่ละกล่อง อย่างเช่น กล่องบนสุด  ให้มองหาการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคนในองค์กรเรา เด่นเรื่องอะไร มีจุดด้อยอยู่ตรงไหนบ้าง      ดิฉันลองวิเคราะห์ กรมส่งเสริมการเกษตร (ทำแบบฝึกหัด)

     เป็นการวิเคราะห์ จากมุมมองนักวิชาการที่อยู่ระดับจังหวัด..ในพื้นที่จริงๆอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้  ลองหาดูนะคะ