• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ความสำคัญของการเรียนรู้ Knowlege Management กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

สวัสดี ลูกศิษย์และชาว Blog ทุกท่าน 

             วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ผมได้รับเกียรติจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง นำโดย คุณวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการฯ ซึ่งผมได้รู้จักและร่วมงานกับคุณวิทย์ มาตั้งแต่ที่คุณวิทย์ อยู่ที่สันนิบาตสหกรณ์ โดยผมได้เข้าไปจัดโครงการฯผู้นำขั้นสูง และได้ทำอย่างต่อเนื่อง มาจนถึง รุ่นที่ 4 แล้ว

           สำหรับวันนี้ผมได้รับเชิญจากคุณวิทย์อีกครั้งหนึ่ง แต่เป็นที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ซึ่งคุณวิทย์ได้ย้ายมาที่นี่ โดยได้รับเกียรติให้พูดเรื่อง “ความสำคัญของการเรียนรู้ Knowledge Management” ให้กับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางจำนวน 185 คน ถึงจะใช้ระยะเวลาไม่นานนักแต่ผมคิดว่า แนวคิดของผมจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับ

           ผมจึงขอใช้ Blog นี้ เป็น Blog แสดงความคิดเห็น และ Share ความรู้กันนะครับ

 

                                                    จีระ  หงส์ลดารมภ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 307997
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 99
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (99)

ผม เห็น ความรู้ จากหนังสือวิชาการมากมาย

ที่แนะนำชาวบ้าน ถึงแม้ จะเป็นคำแนะนำ ที่มีหลักฐานทางการวิจัย

แต่ชาวบ้านไม่ยอมทำตาม

เช่นจะกรีดยาง 5 วัน พัก 1 วัน

เพราะเชื่้อว่า ได้น้ำยางมากกว่า

จะ ต้องกรีดยางตั้งแต่ตี 2 กรีด ตี 5 หากกรีดตอนเช้าน้ำยางจะน้อยกว่า

นี่คือ ความเชื่อชาวบ้าน ที่ยากจะเปลี่ยนแปลง

มุมมองนี้ สร้างโจทย์วิจัย ใหม่ๆ ได้ไหม

วันนี้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ว่าตนเองต้องพัฒนาตลอดเวลาโดยการหาความรู้จากการอ่านฟังถกเถียงเขียนเพื่อให้มี ORRAFGURU ต่อไป

สิ่งที่ได้รับในชั่วโมงนี้ คือ ผู้นำคือผู้ที่กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้อง โดยมี KM เป็นฐาน

วันนี้เราได้อะไร

ผมอยากได้ผู้นำของสำนักงานฯที่มีความเป็นธรรมไม่ลำเอียงเห็นแก่การพูดจาประจบประแจง ให้ได้ผู้นำได้รับฟังความคิดเห็นของลูกน้องบ้างไม่ใช้อารมณ์โกรธโดยเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นหลัก แล้วหาทางกลั่นแกล้งลูกน้องไม่ได้ดิบได้ดี

สรุป ควรจะปรับปรุงผู้นำให้มีความสามารถในการบริหารให้ได้ประโยชน์แก่สำนักงานทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

LO.เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เรามีความรู้ใหม่ๆที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเพราะสังคมไทยความรู้เกิดจากการบอกเล่าสืบๆกันมามากกว่าความรู้ที่มีการจดบันทึก คนไทยมีความถนัดในการพูดคุยแลกเปลี่ยนถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราจะได้ความรู้นำไปสู่การปฏิบัติได้อีกมากเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

สิ่งที่ได้

อาจารย์ช่วยกระตุ้นให้กำลังใจในการทำงาน โดยให้ความสำคัญว่าพวกกระผมต่างหากที่เป็นพลังในการพัฒนาองค์กรสวนยางและประเทศ

การที่จะทำงานให้สำเร็จ จะต้องมีการสร้างการเรียนรู้ และแบ่งปันนำความรู้ไปปฎิบัติงานให้ได้เป้าหมายคือความยั่งยืนของเกษร

บุคลากรของสคย.ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติได้รับความรู้และประสบการณ์ นำไปใช้ในลักษณะของการปฏิบัติเท่านั้น

วันนี้เกิดแนวคิดที่จะนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปจัดเก็บเพื่อจัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

ได้เรื่อง ว่าอย่างไรที่จะทำให้เป็นการเรียนรุ้

km , Lo

ความรู้ในโลกนี้มีมาก แต่การเรียนรู้ได้ประโยชน์ทุกอย่าง แต่การที่จะทำใหประสบความสำเร็จเข้าสู่เป้าหมายได้จะมีองค์ความรู้ที่พร้อมเพื่อให้เข้าสู่เป้าหมายให้ได้

วันนี้ได้ รู้ ผู้บริหารทุกคนจะได้ความรู้แบบข้ามศาสตร์แต่ละศาสตร์

ได้อะไรบ้างจาก KM

Km เป็นการจุดประกายได้ ค้นหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรอย่าแท้จริง

วันนี้ได้ความรู้ว่าการที่รู้ลึกเกินไปหรือเก่งเกินไปไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำได้

ได้หลักในการทำงานที่ดีให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรโดยใช้หลักทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของอาจารย์และจะนำไปประพฤติและปฎิบัติให้เกิดผลต่อไป

ความรู้อาจไม่ได้เกิดจากตำราอย่างเดียว แต่ อาจเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

กับตนเองได้มา เรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด พัฒนาตนเองตลอดเวลา เพือองค์การ สังคม

ทุกคนที่เป็นผู้บริหารหรือทุกระดับรู้ว่าต้องมีการบูรณาระหว่าง องค์กร ชุมชน แต่ที่ผ่านมาเป็นปัญหาโดยตลอด เช่น การจัดตั้ง การยางแห่งประเทศไทย การส่งยางออกต่างประเทศของสหกรณ์ ชุมนุม

แนวคิดการบริหารจัดการยุคปัจจุบัน และแรงกระตุ้นให้เกิดต้องการเป็นผู้ใฝ่รู้

ในการฟังบรรยายจาก ศ.ดร.จีระ ได้ความรู้ในเรื่อง KM ว่าในการพัมนาองค์กรให้ก้าวหน้ามีข้อหนึ่งต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของเกษตรก่อนและนำมาสรุปเพื่อแก้ไขปัญหาในการทำงานต่อไป

ได้เปิดโลกทัศน์ การพัฒนา KM ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็น LO ให้กับสกย

วันนี้ผมได้อะไรบ้างจากการฟังการบรรยาย

ได้ปนวคิดที่จะสร้าง LO ให้เกิดขึ้นในที่ทำงานโดยพัฒนาผู้ต้งคับบัญชาให้มีวัฒนธรรมในการพัฒนาความรู้อยู้ตลอดเวลา

ได้เรียนรู้แนวคิดว่าในปัจจุบัน สนง.สวนยางมี Knowledge และ Parpose และนำไปปรับปรุงในการทำให้ตลอดเวลารองรับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

อบรมวันนี้ วันนี้ 26 ต.ค. 2552 ความรู้ที่ได้รับ เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ 4L's มีความสำคัญต่อความสำเร็จมากกว่าการมีเครื่องมือเพียงอย่างเดียว

วันนี้ทราบว่าองค์กรของข้างพเจ้านำ KM มาใช้น้อยมาก ความรู้มีการ Record ไว้น้อยที่มีอยู่ไม่ค่อยนำมาใช้ ทำงานทำตามคำบอกเล่าไม่ค่อยมีตำรา ฝากความหวังที่ ผอ.คนใหม่

สิ่งที่ได้จากการบรรยายของ ศ.ดร.จีระ

การจัดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน จะเป็นการพัฒนาความรู้ วิธีหนึ่ง ซึ่งจะต้องสนับนุนให้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในองค์กร

วันนี้ฉันได้ความรู้ในการเรียนรู้

ฉันคิดว่าจะนำ การเรียนรุ้ที่ได้ในทางทฤษฎีไปปฏิบัติในการทำงานของฉันต่อไปและปรับปรุงตัวเองในการเรียนรู้เรื่องใหม่เพิ่มขึ้น

สิ่งที่ได้รับความรู้ในวันนี้ คือการทำงานให้ประสบความสำเร็จจะต้องประกอบด้วยองค์ความรู้หลายอย่าง การเปิดใจกว้างรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่สำคัญ

การมาเรียนรู้เรื่อง KM ของท่านอ.ทำให้ได้รับความคิดในการนำไปปรับใช้ในองค์กรได้เพื่อทำให้องค์กรมี good governance

วันนี้ไดความรู้ในอันที่จะหาความรู้และวิธีการแก้ปัญหาราคาของตกตำ เพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำต่อไป

ได้รู้ว่าเราต้องศึกษาสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเดิมๆ เรารู้เรื่องเฉพาะทางไม่ได้รอบรู้ ซึ่งจะปรับปรุงอ่านศึกษาต่อไป

การมาเรียนรู้เรื่อง KM ของท่านอาจารย์ทำให้ได้รับความรู้ความคิดในการนำไปใช้งานในองค์กรได้ เพื่อทำให้องค์กรมี good governance เพราะผลลัพธ์สุดท้ายจะทำให้องค์กรเจริญเติบโต และประชาชนได้รับผลประโยชน์จากองค์กรของรัฐต่อไป

คิดว่าส่วนมากเข้าใจคำว่า KM และ LO อยู่แล้ว แต่ไม่เป็นระบบ

อ.นำมาจัดให้เป็นระบบ สามารถไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระยย

lมารถนำไปใช้ในการยอมรับฟังเหตุผลของทีมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การตัดสินใจการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และให้ทุกคนรู้สึกมี่ส่วนร่วม

สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นที่สำนักงานพร้อมกับเกษตรกร เพื่อพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน

ความรู้ที่ได้จากการรับฟังการบรรยาย การพัฒนาองค์กรเป็น LO แต่อยากทราบว่า องค์กรจะต้องปรับพื้นฐานในด้านใดบ้าง โดยเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว

- เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง ขององค์กรเมื่อมีผู้นำองค์กรใหม่ (ผอ.สกย.) ที่เป็นคนหนุ่มที่มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ คงจะนำองค์กรไปสู่ LO ได้

- สิ่งที่ได้จากการฟังคำบรรยายของ อ.จีระ หงส์ลดารมภ์ ในการบรรยายวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ที่ห้องประชุมผมรู้สึกติดใจ และประทับใจกับคำว่า วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งในองค์กรยังมีน้อย

- KM. การจัดการความรู้ ทำอย่างไรให้เกษตรกร อยู่ดี กินดี ซึ่งเราจะต้องรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปปฏิบัติ สำหรับพนักงานจะต้องปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติด้วย

- สิ่งที่ได้เป็นการย้ำให้รู้สึกว่าที่รับฟังอาจารย์มาก่อนแล้ว จาก True Vision และจากที่เคยเข้ารับการอบรม ทำให้มั่นใจว่าความรู้เป็นสิ่งที่แสวงหาได้โดย ฟัง คิด ถาม และลงมือปฏิบัติ สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทำอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรมาก จึงต้องการสร้างทีมการเรียนรู้ในองค์กรที่ตัวเองรับผิดชอบ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีทุนเรื่องความสุขของการทำงานเป็นองค์ประกอบ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งของพนักงานทางความคิดการปฏิบัติงาน

- ทฤษฏีและแนวคิดของ KM และ LO เป็นเรื่องที่ดีและทำได้ แต่โดยกฎหมาย พรบ. กองทุนฯ ระเบียบขอบังคับ และวัฒนธรรมองค์กร และนโยบายของ ผอ. จะเปิดกว้างแค่ไหนในเมื่อต้องอยู่ในกรอบระเบียบ และทำตามคำสั่ง ของผู้บริหารที่เป็นเผด็จการ

- ในการเรียนรู้ในวันนี้ฉันได้แนวคิดในด้านการปลูกจิตสำนึกและการให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ยกตัวอย่าง จะมีการประชุมทุกๆ 15 วัน ได้แนวคิดที่ดีจะนำไปปรับปรุง ส่วนที่ไม่ดี ได้แนวคิดเห็นที่เป็นทีมทำงานร่วมกัน อยู่อย่างพี่น้อง ฟัง คิด วิเคราะห์ ปรับปรุง

- ได้รับจากอาจารย์ในเรื่อง KM แต่ปัญหาอยู่ที่การ Management Knowledge สิ่งที่สำคัญจะได้ประสบความสำเร็จอยู่ที่ผู้บริหารองค์กร เรื่องนี้ได้รับการอบรมมาหลายครั้ง แต่ไม่เคยนำไปสู่การปฏิบัติได้

- ได้ความรู้เรื่อง KM การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร จะต้องอดทนรับฟังความคิดเห็นเกษตรกร และลูกน้องให้ได้

- วันนี้ได้รับความรู้ในเรื่องที่จะต้องหาความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเราเพิ่มเติม

- จากการรับฟังคำบรรยายของ อ.จีระ ในวันนี้สิ่งที่ได้รับคือ ทำให้ทราบถึงแนวคิดในการจัดการองค์ความรู้ซึ่งจำเป็นที่จะใช้ในการปฏิบัติงานของสายในปัจจุบัน และอนาคต ว่าจำเป็นจะต้องรู้จริงอย่างกว้างขวาง

-ได้พบช่องทางในการหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเอกสารที่ อ.จีระ แจก ทั้งทาง Internet โทรทัศน์ วิทยุ

-เรื่องการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ต้องมีความอดทนในการจัดทำเวทีระดมความรู้จากชาวสวนยาง และต้องมีการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก สนง.

- ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน สกย. ผมได้เน้นเรื่องการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง เพื่อประโยชน์ขององค์กรมาโดยตลอด และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ผ่านข้อเขียนให้พนักงาน เกษตรกรทราบมาโดยตลอดสม่ำเสมอกว่า 30 ปี

- ได้รับการกระตุ้นว่ากระบวนการ KM เป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้เพื่อจะเปลี่ยนวัฒนธรรม Entire ขององค์กรต่อไป

- ความรู้มีอยู่ทั่วไปทั้งองค์กร แต่จะนำความรู้มาประมวลเพื่อพัฒนาองค์กร และให้เกิดความยอมรับเป็นเรื่องยาก

- สิ่งที่ได้รับจากการฟังบรรยายในวันนี้ คือ ได้รับทราบความเข้าใจในเรื่องความรู้ซ้อนเร้น ที่สั่ง สกย. ยาวนาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สะสมมาตลอดชีวิต ซึ่งจะได้พยายามค้นหานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

- การปลูกยางพาราของไทยมามากกว่า 100 ปีแล้ว แต่เราส่งออกไปในรูปยางดิบไปถึง 80% โดยไม่มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมยางที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

- เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง ขององค์กรเมื่อมีผู้นำองค์กรใหม่ (ผอ.สกย.) ที่เป็นคนหนุ่มที่มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ คงจะนำองค์กรไปสู่ LO ได้

- สิ่งที่ได้จากการฟังคำบรรยายของ อ.จีระ หงส์ลดารมภ์ ในการบรรยายวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ที่ห้องประชุมผมรู้สึกติดใจ และประทับใจกับคำว่า วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งในองค์กรยังมีน้อย

KM. การจัดการความรู้ ทำอย่างไรให้เกษตรกร อยู่ดี กินดี ซึ่งเราจะต้องรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปปฏิบัติ สำหรับพนักงานจะต้องปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติด้วย

- สิ่งที่ได้เป็นการย้ำให้รู้สึกว่าที่รับฟังอาจารย์มาก่อนแล้ว จาก True Vision และจากที่เคยเข้ารับการอบรม ทำให้มั่นใจว่าความรู้เป็นสิ่งที่แสวงหาได้โดย ฟัง คิด ถาม และลงมือปฏิบัติ สิ่งสำคัญที่สุด คือ ทำอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรมาก จึงต้องการสร้างทีมการเรียนรู้ในองค์กรที่ตัวเองรับผิดชอบ

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีทุนเรื่องความสุขของการทำงานเป็นองค์ประกอบ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งของพนักงานทางความคิดการปฏิบัติงาน

- ทฤษฏีและแนวคิดของ KM และ LO เป็นเรื่องที่ดีและทำได้ แต่โดยกฎหมาย พรบ. กองทุนฯ ระเบียบขอบังคับ และวัฒนธรรมองค์กร และนโยบายของ ผอ. จะเปิดกว้างแค่ไหนในเมื่อต้องอยู่ในกรอบระเบียบ และทำตามคำสั่ง ของผู้บริหารที่เป็นเผด็จการ

- ในการเรียนรู้ในวันนี้ฉันได้แนวคิดในด้านการปลูกจิตสำนึกและการให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ยกตัวอย่าง จะมีการประชุมทุกๆ 15 วัน ได้แนวคิดที่ดีจะนำไปปรับปรุง ส่วนที่ไม่ดี ได้แนวคิดเห็นที่เป็นทีมทำงานร่วมกัน อยู่อย่างพี่น้อง ฟัง คิด วิเคราะห์ ปรับปรุง

- ได้รับจากอาจารย์ในเรื่อง KM แต่ปัญหาอยู่ที่การ Management Knowledge สิ่งที่สำคัญจะได้ประสบความสำเร็จอยู่ที่ผู้บริหารองค์กร เรื่องนี้ได้รับการอบรมมาหลายครั้ง แต่ไม่เคยนำไปสู่การปฏิบัติได้

-ได้ความรู้เรื่อง KM การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร จะต้องอดทนรับฟังความคิดเห็นเกษตรกร และลูกน้องให้ได้

-วันนี้ได้รับความรู้ในเรื่องที่จะต้องหาความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของเราเพิ่มเติม

-จากการรับฟังคำบรรยายของ อ.จีระ ในวันนี้สิ่งที่ได้รับคือ ทำให้ทราบถึงแนวคิดในการจัดการองค์ความรู้ซึ่งจำเป็นที่จะใช้ในการปฏิบัติงานของสายในปัจจุบัน และอนาคต ว่าจำเป็นจะต้องรู้จริงอย่างกว้างขวาง

-ได้พบช่องทางในการหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเอกสารที่ อ.จีระ แจก ทั้งทาง Internet โทรทัศน์ วิทยุ

-เรื่องการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ต้องมีความอดทนในการจัดทำเวทีระดมความรู้จากชาวสวนยาง และต้องมีการสนับสนุนอย่างจริงจังจาก สนง.

-ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน สกย. ผมได้เน้นเรื่องการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง เพื่อประโยชน์ขององค์กรมาโดยตลอด และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ผ่านข้อเขียนให้พนักงาน เกษตรกรทราบมาโดยตลอดสม่ำเสมอกว่า 30 ปี

-ได้รับการกระตุ้นว่ากระบวนการ KM เป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้เพื่อจะเปลี่ยนวัฒนธรรม Entire ขององค์กรต่อไป

-ความรู้มีอยู่ทั่วไปทั้งองค์กร แต่จะนำความรู้มาประมวลเพื่อพัฒนาองค์กร และให้เกิดความยอมรับเป็นเรื่องยาก

-สิ่งที่ได้รับจากการฟังบรรยายในวันนี้ คือ ได้รับทราบความเข้าใจในเรื่องความรู้ซ้อนเร้น ที่สั่ง สกย. ยาวนาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สะสมมาตลอดชีวิต ซึ่งจะได้พยายามค้นหานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

- การปลูกยางพาราของไทยมามากกว่า 100 ปีแล้ว แต่เราส่งออกไปในรูปยางดิบไปถึง 80% โดยไม่มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมยางที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

-ผู้นำไม่น่าจะสอนผู้ตามอย่างเดียว ผู้ตามมีสิทธิ์จะสอนผู้นำได้

-ทุคนในองค์กรจะต้องมีการพัฒนาความรู้ของตนเอง เพิ่มขึ้นในสาขาอื่นๆ รอบตัวเราเพื่อให้เกิดการนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาองค์กร ร่วมกันกับทีมงานต่อไปในอนาคต

- สิ่งที่ได้ในวันนี้ การเรียนรู้ร่วมกันโดยเปิดโอกาส ให้ทุกท่านได้แสดงความรู้ ความเห็นอย่างเสรี ไม่จำกัด จะทำให้ราได้รับความรู้ และประมวลความรู้ ที่ต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

-ผมยอมรับว่าคน สกย. เป็น พนักงานอย่างอาจารย์บรรยาย คือ เป็นผู้ชำนาญพิเศษ แต่เพียงเรื่องเดียว เพราะวัฒนธรรมองค์กร สกย. ไม่ค่อยสนับสนุนให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ หากใครอยากจะเรียนต่อต้องขวนขวายเรียนเอาเอง ผู้นำต้องสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ โดยเฉพาะการสนับสนุนความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

-เรามักจะเคยชินกับความรู้ตามตำรา (ความรู้เฉพาะ) แลไม่รู้จักนำความรู้มา Apply รวมทั้งไม่ชอบเรียนรู้ข้ามศาสตร์ ต่อไปนี้จะต้องเรียนรู้ทุกศาสตร์

-มีความตระหนักในการที่จะพยายามในการหาความรู้เพิ่มเติม ในเรื่องเกี่ยวกับที่จะพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้ได้มีความรู้ และความตั้งใจ และร่วมมือที่จะพัฒนาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตจากยางพาราให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น

-คนที่เป็นผู้นำต้องมีความรู้ ต้องมีความใจกว้าง รู้ในงานที่ทำต้องรู้จริง และรักในงานที่ทำ

-ถึงแม้ว่าจะมีนิสัยใฝ่รู้ แต่ อาจารย์จีระ ได้ทำให้รู้ว่า ยังมีความรู้ไม่พอ และหาแหล่งความรู้ไม่ค่อยได้ ภาษาก็ไม่ด้วย

-ได้แรงกระตุ้นจากอาจารย์ ให้เป็นคนใฝ่เรียนรู้ ซึ่งจำเป็นต่อ สกย. ซึ่งเดิมมีน้อย

-จะไปปรับตัวเองให้พัฒนาขึ้น แต่ต้องอาศัย ครูอาจารย์ และแนวทางที่ สกย. นำทางเป็นหลัก

-สิ่งที่ในวันนี้ สำหรับองค์กร สกย. เรื่องการใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้วในองค์กร และส่วนบุคคลไปใช้ในการปรับปรุงในการบริหารงานต่อไป

-มนุษย์เราต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งอะไร ต้องมีจิตใจรับฟังความคิดของผู้อื่นเสมอ

-ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง จะไปในทิศทางใดการพัฒนาอะไรนั้นจะต้องพัฒนาตัวเองก่อน

-ความสำคัญของการเรียนรู้

-วันนี้ฉันได้แนวคิดว่าราจะทำประโยชน์อะไรบ้างให้กับองค์กรที่เราทำงานอยู่ในขณะนี้

-วัฒนธรรมการเรียนรู้ Learning Culture ของ สกย. ยังอยู่ในวงแคม ซึ่งสมควรจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ที่ขึ้น

-KM และการนำไปสู่ LO ของ สกย. ยังไม่ชัดเจนคำบรรยายของ อ.จีระ จุดประกายความคิดได้ดี และควรผลักดันเข้าสู่การปฏิบัติโดยเร็ว

-เราหลงประเด็นความรู้เดิมๆ คิดว่าเก่ง เรื่องการเกษตร เรื่องการปลูก แล้วสามารถนำเกษตรชาวสวนยางไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืนได้ แต่แล้วไม่ใช่ต้องมีหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ

-ได้รับความรู้ ในทางนำ KM ไปพัฒนารายการที่ยังขาดความรู้

-เรื่องรู้จริงและรู้เท่าทัน ในการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาเรื่องการเรียนที่ไม่มีที่สิ้นสุด

-ปกติมักฝึกตัวเองให้คิดเฉพาะ Positive Thinking ได้ฟังอาจารย์ว่า ควรคิดให้ถึง Wares Case ด้วย

-ให้พัฒนาตนเองในเรื่องของการเรียนรู้ ศึกษา ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆตลอดเวลา

-เรียนรู้ตัวเอง ว่าได้ทำอะไร มีหน้าที่อะไร และจะพัฒนาตนเองได้อย่างไรบ้าง และจะทำอะไรให้องค์กร

-การรู้ศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่ง ไม่สามารถบริหารงานได้รับความสำเร็จ ต้องเรียนรู้ศาสตร์ด้านอื่นๆ ประกอบกับการทำงาน เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ

- เกิดแรงกระตุ้นที่จะสร้างที่จะสร้างสมรรถนะด้านการบริหารจัดการโดยนำ KM มาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ สกย. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

- ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้าน IT ของ สกย. และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดทำเรื่อง KM และ Learning ได้รับประโยชน์อย่างมากในเรื่อง

1.1 การรวบรวมความรู้ที่เด่นชัด ที่มีอยู่ให้จดเก็บในรูป digital เพื่อการเผยแพร่ และเข้ามาเรียนรู้ได้อย่างสบาย

1.2 นำความรู้ที่ซ้อนเร้น กระผมคนในสังกัดออกมาเผยแพร่ให้คนในองค์กรได้นำไปใช้ประโยชน์

ปัจจัยที่จะนำ KM มาประยุกต์ใช้ให้ประสบความสำเร็จ คือ

- ต้องเริ่มจากผู้นำ CEO ก่อน ให้เริ่มคิดพร้อมกบทีมรอง ผอ. สกย หลงจากนั้นต้องสานแนวคิดให้ตรงกันกับ กลุ่ม ผู้จัดการฝ่าย หรือเทียบเท่า

- ต้องสร้างสิ่งจูงใจ

-การเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนา ทั้งในส่วนตนเอง และองค์กร

- ต้องพัฒนาตัวเองแห่งการเรียนรู้ โดยต้อง ปรับตัวเอง และนำความรู้มาใช้กับองค์กรอย่างไร และเข้าใจว่าองค์กรให้ประโยชน์ ให้ส่วนร่วม

-ได้ความคิดที่แตกต่างกันออกไป ถึงการปลูกสร้าง ส่งเสริมการปลูกยางพาราในภาคอีสาน ต้องรอบคอบในการส่งเสริม

-ได้รับความรู้และเข้าใจในเรื่องของ LO ซึ่งสังคมของ สกย. ยังขาดอยู่อีกมาก และจะต้องศึกษาต่อไป

-ทุกองค์กร ต้องมีการจัดการองค์ความรู้ให้กบบุคลากรในองค์กร เพื่อทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

-ทำไมอาชีพเกษตรกรถึงไม่ร่ำรวย ทั้งที่ประเทศเราเหมาะสมกับการทำเกษตรกร

- ได้ การกระตุ้นตนเองเพื่อพัฒนาให้มากกว่าที่ทำอยู่