สวัสดี ลูกศิษย์และชาว Blog ทุกท่าน 

             วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ผมได้รับเกียรติจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง นำโดย คุณวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการฯ ซึ่งผมได้รู้จักและร่วมงานกับคุณวิทย์ มาตั้งแต่ที่คุณวิทย์ อยู่ที่สันนิบาตสหกรณ์ โดยผมได้เข้าไปจัดโครงการฯผู้นำขั้นสูง และได้ทำอย่างต่อเนื่อง มาจนถึง รุ่นที่ 4 แล้ว

           สำหรับวันนี้ผมได้รับเชิญจากคุณวิทย์อีกครั้งหนึ่ง แต่เป็นที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ซึ่งคุณวิทย์ได้ย้ายมาที่นี่ โดยได้รับเกียรติให้พูดเรื่อง “ความสำคัญของการเรียนรู้ Knowledge Management” ให้กับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางจำนวน 185 คน ถึงจะใช้ระยะเวลาไม่นานนักแต่ผมคิดว่า แนวคิดของผมจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับ

           ผมจึงขอใช้ Blog นี้ เป็น Blog แสดงความคิดเห็น และ Share ความรู้กันนะครับ

 

                                                    จีระ  หงส์ลดารมภ์