ข้อ3) เมื่อนำคำว่าเทคโนโยในข้อ2กับคำว่าสารสนเทศในข้อ3รวมกันหมายถึง

ตอบเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวมจัดเก็บข้อมูลประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสาร เช่น การออกแบบ HARD WARE

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาลีฟ บอเถาะความเห็น (1)

ปฐมา [[[แป้ง]]]
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

เม้นคนแรกเลย

สรุปสั้นดีเนอะ

สั้นๆแต่ได้จัยความ