เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร

                                  เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลการพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสาร เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อรรถพล อรุณรัตน์ความเห็น (0)