ข้อมูลและสารสนเทศต่างกันอย่างไร (ข้อที่ 1)

ตอบ   ต่างกันคือ  ข้อมูลหมายถึง  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับบุคคล  สิ่งของ  แนวคิดและเหตุการณ์ที่เราสนใจศึกษา  อาจได้มาจากการนับ  การวัด  ซึ่งเป็นได้ทั้งตัวเลข  ข้อความ  สัญลักษณ์  หรือรูปภาพ  ส่วนสารสนเทศหมายถึง  ผลลัพท์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล  ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้  เช่น  คะแนนเฉลี่ย  รายได้เฉลี่ย  เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมชาติ ธีราภรณ์ความเห็น (0)