เทคโนโลยี หมายถึง...

Cheeze
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดทำข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ เทคโนโลยี จึงเป็นเป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าของสิ่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เช่น ทรายหรือ ซิลิกอน เป็นสารที่พบทั่วไปตามชายหาด เมื่อนำ มาสกัด และใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีกลายเป็นทรานซิสเตอร์ และ ไอซี ซึ่งไอซีเป็นอุปกรณ์ที่รวบรวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเข้าไว้ด้วยกัน เป็นชิพ (chip) ส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้


 

 

ที่มา http://board.dserver.org/k/kitty2001/00000023.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Cheezeความเห็น (1)

ปวงสรรค์ ยักกะพันธ์
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 

คำตอบดี ครอบคลุมเนื้อหา แต่ความหมายของเทคโนโลยีนั้นกว้างมากที่จริงแล้ว ก็ดีนะ ใช้ได้