ข้อมูลและสารสนเทศ

สรุปความคิดรวบยอดของข้อมูลและสารสนเทศ
           ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สถานที่ สิ่งของต่างๆ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมเอาไว้ และสามารถเรียกเอามาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง ข้อมูลจึงจำเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องแม่นยำ
aaaaaสารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ สารสนเทศ จึงหมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา และอยู่ในรูปที่ใช้ได้ สารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดี การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี เช่น อาจจะมีการกำหนดให้ผู้ใดบ้างเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลได้ ข้อมูลที่เป็นความลับจะต้องมีระบบขั้นตอนการควบคุม กำหนดสิทธิ์ในการแก้ไขหรือการกระทำกับข้อมูลว่าจะกระทำได้โดยใครบ้าง นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บไว้แล้วต้องไม่เกิดการสูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ
     ตัวอย่างข้อมูล
เช่น  มีการเลือกตั้ง ส.ว.ที่จังหวัดสตูล มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 30,000 คน
     ตัวอย่างสารสนเทศ
เช่น  ผลการเลือกตั้ง ส.ว. ที่จังหวัดสตูล ได้พรรคที่ 1 ได้คะแนนเสียงทั้งหมด 19,933 คะแนน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวสอรีน๊ะ โสะอุเส็นความเห็น (1)

...
IP: xxx.172.212.9
เขียนเมื่อ 

ทำไมมีข้อมูลน้อยจัง

ขอละเอียดๆหน่อยสิ

เอาตัวอย่างเยอะได้ป่ะ

ตอบอาจานไม่ได้แล้วเนี่ย

 เฮ้อ

ขอประโยขน์ด้วยก้อดีนะ

เน้นๆๆๆ  เอาละเอียดๆๆๆๆๆๆ เข้าใจป่ะ

 

T^T