รายงานสดการประชุมวิจัย PAR พืชปลอดภัยที่กำแพงเพชร

ต้องมองทุกเรื่องเป็นเรื่องเดียวกัน ทั้งงาน การเรียนรู้ และพัฒนา

          ขณะนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร กำลังดำเนินการประชุมนักส่งเสริมการเกษตร มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20 กว่าคน ทั้งนักส่งเสริมที่เข้าร่วมการวิจัย PAR พืชปลอดภัยในระดับอำเภอ/จังหวัด และทีมงานจากส่วนกลาง

          เริ่มต้น ด้วยการทบทวนและการนำเข้าสู่กระบวนการโดยคุณสายัณห์  ปิกวงค์ เกี่ยวกับการดำเนินงานผลิตพืชปลอดภัย และการวิจัย PAR พืชปลอดภัย เพื่อสร้างความเข้าใจโดยสรุปก็คือต้องมองทุกเรื่องเป็นเรื่องเดียวกัน ทั้งงาน การเรียนรู้ และพัฒนา

 

  • ภาพกิจกรรมช่วงเริ่มต้นการประชุม  วิจัย PAR พืชปลอดภัย โดยคุณสายัณห์ ปิกวงค์

                                         การเริ่มกระบวนการโดยคุณสายัณห์ 

                                บทสรุปของคุณสายัณห์

 

  • หลังจากนั้น เป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเริ่มที่ตำบลนาบ่อคำของคุณเชิงชาย  เรือนคำปา จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง เป็นการนำเสนอโดยใช้สไลด์ภาพกิจกรรม

                                         การนำเสนอผลของคุณเชิงชาย

  • โดยมีคุณศิริวรรณ หวังดี จากส่วนกลาง และคุณสายัณห์ ปิกวงค์จากกำแพงเพชร ทำหน้าที่ช่วยกันจับประเด็น และบันทึกลงบนกระดาษฟาง

                                        

 

                                 บันทึกของคุณศิริวรรณ

         ขณะนี้  นักส่งเสริมการเกษตรแต่ละตำบลกำลังอยู่ระหว่างการนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัย PARในพื้นที่ของตนเอง  คาดว่าอีกประมาณ 1 ชั่วโมงก็น่าจะนำเสนอครบทุกคน

          นอกจากการบันทึกโดยคุณสายัณห์ และคุณศิริวรรณแล้ว ยังมีคุณภูมิรพีนักส่งเสริมการเกษตรมือใหม่ มาช่วยทำการบันทึกในภาคเช้านี้ด้วย

     คุณศิริวรรณ คุณสายัณห์ และคุณภูมิรพี    คุณภูมิรพี ขัดเกลา

          เชิญติดตามอ่านบันทึกต่อไปนะครับ (ลิงค์อ่านบันทึกภาคบ่าย)

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (2)

จือ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
การแลกเปลียนเรียนรู้ขั้นสูงคือ ประสบการณ์ในงานวิจัยที่ตนเองทำ
สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
   ครั้งต่อไปน่าจะมีรายละเอียดที่ลงลึกกว่าครั้งนี้