ข้อสอบชิงชนะเลิศเรื่องการใช้งานโปรแกรมSketchpad (GSP)


ข้อสอบชิงชนะเลิศเรื่องการใช้งานโปรแกรม GSP ระดับภาค นำมาให้ศึกษากัน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำสำคัญ (Tags): #gsp
หมายเลขบันทึก: 305615เขียนเมื่อ 13 ตุลาคม 2009 19:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 กรกฎาคม 2012 19:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (37)

ก็หนักใจอยู่้เหมือนกันพอเห็นโจทย์ . - -a

วัยรุ่น งง จ้า ...

ทำไมถึงเปิดดูไม่ได้ล่ะคะ

โจทย์สำหรับสร้างผลงานของผู้เข้าแข่งขัน ระดับประถมศึกษา
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552
ให้นักเรียนสร้างงานและตอบคำถามลงในแบบร่าง ข้อสอบมีทั้งหมด 2 ข้อ (ไม่ต้องลอกโจทย์)
ข้อที่ 1. ประกอบด้วย 2 ข้อย่อย ให้ทำในแบบร่างหน้าละ 1 ข้อ
(คะแนนเต็มข้อละ 30 คะแนน)
1. จุดศูนย์กลางของวงกลม A, B และ C อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน2. วงกลม B และ C เปลี่ยนขนาดได้ โดยขณะที่ขนาดของวงกลมทั้งสองเปลี่ยนไปนั้น วงกลม A ต้องไม่เปลี่ยนขนาด3. วงกลม B และ C เคลื่อนที่ไปรอบๆภายในวงกลม A ได้ และขณะที่วงกลมทั้งสองเคลื่อนที่รอบวงกลม A นั้น (เช่น เปลี่ยนจากรูปที่ 1 ไปเป็นรูปที่ 2) ขนาดของวงกลมทั้งสามต้องไม่เปลี่ยนแปลง4. มีปุ่มแสดงการทำงานควบคุมการเคลื่อนไหวของวงกลม B และ C รอบวงกลมAรูปที่ 2รูปที่ 11.1 ให้นักเรียนสร้างรูปตามแบบดังรูปที่ 1 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้CBCBAA
ระดับประถมศึกษา
การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad ระดับภูมิภาค ประจำปี 2552
2
1.2 ให้นักเรียนสร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. สร้างส่วนของเส้นตรง XY ยาวพอสมควร 2. สร้างส่วนของเส้นตรง AB ยาวพอสมควร แล้วสร้างจุด C บนส่วนของเส้นตรง AB 3. สร้างเส้นตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB ที่จุด C 4. ใช้ C เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่ากับ XY เขียนวงกลมตัดเส้นตั้งฉากที่ได้ในข้อ 3 ที่จุด D และ จุด E 5. สร้างสี่เหลี่ยม ADBEให้ลากจุด C หรือ จุด Y เพื่อสำรวจว่า สี่เหลี่ยม ADBE เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรได้บ้างและรูปสี่เหลี่ยมนั้น ๆ เกิดขึ้นเมื่อลากจุด C หรือจุด Y อย่างไร (ให้พิมพ์คำตอบสั้น ๆ ในแบบร่างหน้านี้)
ข้อที่ 2. ทำในแบบร่างเพียง 1 หน้าเท่านั้น (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานในหัวข้อ "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์"
ขอให้โชคดี ในขณะสร้างงานอย่าลืมบันทึกงานเป็นระยะๆ
สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 สิงหาคม 2552

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
ต่อไปนี้เป็นข้อสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้มีความสามารถลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 เพื่อไปประกวดระดับประเทศ คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
1. สร้างผลงานตามที่โจทย์กำหนด 90 คะแนน เวลา 3 ชั่วโมง
2. นำเสนอผลงาน 10 คะแนน เวลา 6 นาที
“ อย่าลืมจัดแบ่งเวลาในการทำงาน และการนำเสนอให้เหมาะสม”
โจทย์สำหรับสร้างผลงานของผู้เข้าแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552
ให้นักเรียนสร้างงานและตอบคำถามลงในแบบร่าง ข้อสอบมีทั้งหมด 2 ข้อ (ไม่ต้องลอกโจทย์)
ข้อที่ 1. ประกอบด้วย 2 ข้อย่อย ให้ทำในแบบร่างหน้าละ 1 ข้อ
(คะแนนเต็มข้อละ 30 คะแนน)
1.1 ให้นักเรียนสร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. สร้างวงกลม A ที่ปรับขนาดได้ 2. สร้างวงกลม B และ C ให้อยู่ภายในวงกลม A โดยที่ 2.1 จุดศูนย์กลางของวงกลม A, B และ C อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน วงกลม B และ C สัมผัสภายนอกซึ่งกันและกัน และวงกลม B กับ C ต่างก็สัมผัสวงกลม A ด้วย วงกลม B และ C เปลี่ยนขนาดได้และขณะที่ขนาดของวงกลม ทั้งสอง เปลี่ยนไปนั้น วงกลม A ต้องไม่เปลี่ยนขนาด 2.2 วงกลม B และ C เคลื่อนที่ไปรอบๆภายในวงกลม A ได้ และขณะที่วงกลมทั้งสองเคลื่อนที่ไปรอบวงกลม A นั้ น ขนาดของวงกลมทั้งสามต้องไม่เปลี่ยนแปลง 2.3 สร้างปุ่มแสดงการทำงานควบคุมการเคลื่อนไหวของวงกลม B และ C รอบวงกลมA
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์โดยใช้ Sketchpad ระดับภูมิภาค ประจำปี 2552
2
1.2 ให้นักเรียนสร้างรูปตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. สร้างส่วนของเส้นตรง AB ยาวพอสมควร 2. สร้างส่วนของเส้นตรง CD โดยที่จุด C อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB แต่จุด D ไม่อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB 3. แบ่งครึ่งมุม ACD ด้วยรังสี CE 4. แบ่งครึ่งมุม ACE ด้วยรังสี CF 5. แบ่งครึ่งมุม BCD ด้วยรังสี CG 6. แบ่งครึ่งมุม BCG ด้วยรังสี CHให้นักเรียนลากจุด D หรือ C เพื่อสำรวจว่าผลบวกของขนาดของมุม ACF กับมุมGCH เป็นเท่าไรได้บ้าง และให้เขียนแสดงเหตุผลลงในแบบร่างหน้านี้ว่าทำไมผลบวกจึงเป็นค่านั้น
ข้อที่ 2. ทำในแบบร่างเพียง 1 หน้าเท่านั้น (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานในหัวข้อ "งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์"
ขอให้โชคดี ในขณะสร้างงานอย่าลืมบันทึกงานเป็นระยะๆ
สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 สิงหาคม 25

สรุปว่าเปิดดูได้นะครับ ทั้ง 3 ระดับ ถ้าเปิดไม่ได้น่าจะเป็นเครื่องคอมไม่ได้ลงโปรแกรม PDF หรือไม่สมบูรณ์

ผมไปแข่งมา ตอนนั้น ทำข้อแรกไม่ได้ งงชะมัด แต่ตอนนี้ทำได้ละ ได้ที่7 มาเซงชิบ

ทำอย่างไรถึงจะใส่รูปลงในวงกลมได้

ตอบคุณ ต่อศักดิ์ [IP: 118.172.199.252]

ทำอย่างไรถึงจะใส่รูปลงในวงกลมได้

วิธีที่ 1 แทรกรูปมาวางแล้วลากไปวางในวงกลม

วิธีที่ 2 แทรกรูปที่จุดอิสระบนวงกลม ลากให้พอดี

ง่ายมาก ก็เคยทำเเล้ว

เบนซ์ทำข้อแรกไม่เป็นครับ รบกวนอาจารย์เสรีช่วยแนะนำทีครับ

-ไม่เข้าใจโจทย์

-ทำให้วงกลมเคลื่อนไหวไม่ได้

พรุ่งนี้ผมต้องแข่งแล้ว เร่งด่วนมากๆเลยครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

........... อยากจะเรียนรู้พื้นฐานของGSP ค่ะ ต้องแข่งเหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะ-T_T-

ดูที่หัวข้อนี้เลย โหดไปอ่านก่อนแล้วฝึกตามนั้น http://gotoknow.org/blog/gsp/313411

สวัสดีค่ะเพื่อนๆดิฉันชอบโปรแกรมนี้มากๆ

ภาวิณี เกื้อก่อบุญ

สวัสดีค่ะเพื่อนๆดิฉันชอบโปรแกรมนี้มากค่ะขอบคุณค่ะ

ง่ายโคตรอ่ะ ทำ3วันเสด - -''

โจทย์ประถมข้อ 1 ทำอย่างไรคะ วงกลม หนูไม่เข้าใจ ใครเป็นกรุณาหน่อย

อยากทราบว่า ทำรูปทานตะวันทำอย่างไรค่ะ บอกหน่อย

สร้างหกเหลี่ยมด้านเท่า แล้วเติมสามเหลี่ยมที่ปลาย แล้วบันทึกเป็นเครื่องมือกำหนดเอง(ตรงใต้กล่อง A) แล้วนำมาใช้สร้างที่ละหลายๆรูปนะ

อยากให้อาจารย์หาแนวข้อสอบใหม่ๆมาให้ฝึกเยอะๆครับ เพื่อเตรียมแข่งฯ ปี53 จะเป็นพระคุณมาก

ช่วยออกข้อสอบ ม.ปลายด้วยสิคะ

โคตรง่ายเลยคับ ผมไปแข่งมายากมากๆๆๆเลย

คือว่า มีอยู่หลายข้อตัวอย่างข้อ1.ให้สร้างรูป6เหลี่ยมสามารถปรับขนาดได้และสร้างวงกลมให้มีเส้นรอบวงเท่ากับเส้นรอบรูปของ6เหลี่ยมและเมื่อปรับขนาดวงกลมรูป6เหลี่ยมจะเปลี่ยนไปด้วยคับ

ทำไง.....ช่วยบอกหน่อยคับ

อยากจังอยากได้โจทย์ใหม่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

i sas por mung die ror i hear mae mung mai sung son ngai ma pod yang near a jod new new a mee mai i kuy i kwiy

i ped i sas por mae mai sang son i rook ne ra kun gu yak dai jod new a mung mee mai ta mai mee gu ja ma da eek

ความเห็นที่ 25 กับ 26 คือคนเดียวกัน 25 เขียนมาขอ 26 เขียนมาด่าถ้าไม่ให้จะมาด่าอีก

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์สำหรับความรู้ดีๆที่อาจารย์ได้กรุณาเผยแพร่ในwebนี้ เป็นประโยชน์สำหรับครูและนักเรียนที่สนใจศึกษาเป็นอย่างมาก ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ต่อไปนะคะ

(สำหรับเด็กบางคนที่ได้รับการพัฒนาสมองแต่บกพร่องทางจิตใจ อาจารย์อย่าใส่ใจเลยนะคะ แผ่เมตตาให้เค้าดีกว่าค่ะ เผื่อเค้าจะได้รับอานิสงส์ในการมีจิตสำนึกที่ดีขึ้นบ้าง)

คงเป้นนัดเรียนที่โดนบังคับให้ทำงาน GSP ส่ง แต่ในจิตใจไม่ได้มีความพยายามและอดทนเพียงพอ ประกอบกับนิสัยส่วนตัวไม่มีความเกรงใจคนและให้เกียรติใคร ไม่แน่ใจว่าว่าเป็นพวกพ่อแม่อบรมสั่งสอนแล้วไม่จำหรือเปล่า

ครูครับทำไงหรอครับ มันไม่ มี ไห้ ดู ด้วย แหละ ครับ คุณ ครู ทำ ไม มัน ไม่ มี ไห้ ดู ละ ครับ งง ๆ จิง ๆ เลย หละ ครับ

ต้องมีโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF เช่นโปรแกรมอโครแบต โปรแกรม ฟอกซิส

ขอความอนุเคราะห์เฉลยระดับประถม-ม.ต้น ค่ะ

ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

หมายถึงข้อนี้ใช่ไหม ทำแบบนี้

1สร้างเส้นศูนย์กลางด้วยจุดอิสระ

2วางจุดอิสระบนข้อ1 แล้วแบ่งครึ่งสร้าางวงกลม

3สร้างวงกลมส่วนที่เหลือ อีก1วงครับ...จบ

ไม่เข้าใจ ขออย่างละเอียดได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

1สร้างวงกลม/ ซ่อนจุด 1 หน่วย/วางจุดวิ่ง

2สร้างเส้นผ่านศูฯญ์กลาง/แบ่งครึ่ง/สร้าางวงกลม

3สร้างวงกลมส่วนที่เหลือ อีก1วงครับ...จบ

ขอรูปการทำเฉลยให้ดูหน่อยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี