วันนี้โรงเรียนส่งดนตรีลูกทุ่งเข้าแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์เป็นปีที่ 2 ภาคฤดูฝนซึ่งเป็นการอัดรายการแข่งขันครั้งแรกคณะครูและนักเรียนของเราชาว จร. ล้วนส่งแรงใจไปช่วยให้ชนะเข้ารอบ
ซึ่งได้โทรศัพท์ติดต่อถึงความเคลื่อนไหวในการแข่งขันตลอดเวลา และเวลา 09.47 น.ก็ได้
ทราบว่าจับฉลากได้แสดงเป็นลำดับที่ 1 ทำให้รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับว่าอยู่ในห้องอัด แต่ก็ให้
กำลังใจว่าถึงเราจะแสดงเป็นลำดับที่ 1 เราก็พกความมั่นใจไว้เต็มร้อยแสดงให้เขาทึ่งเลย
ในศักยภาพของเรา และแล้วช่วงเวลาตัดสินก็มาถึง เวลา 14.45 น. พวกเราก็ต้องชัยโย
เมื่อได้ทราบข่าวว่าชนะเข้ารอบ โดยที่คณะกรรมการคือ ครูเทียม ซึ่งปกติจะให้ข้อคิดเกี่ยวกับ
ชุดและลีลาการเต้น ท่านไม่ติติงอะไรเลย และสำหรับอาจารย์แดน ซึ่งให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ดนตรีก็กล่าวชมว่านักเรียนมีพัฒนาการที่รวดเร็วมากเล่นได้ดี จะติก็ตรงนักร้องนิดหน่อย
พวกเราก็คิดไว้อยู่แล้วเพราะเรากำลังปั้นนักร้องใหม่คงจะตื่นเวทีแต่ก็ทำได้ดี
    ความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของโรงเรียนเกิดจากความทุ่มเทแรงกาย  แรงใจของคณะครูและ
นักเรียนที่ช่วยกันสร้างฝันของเราให้เป็นจริง