เป็นเรื่องราวของการสื่อสารทาง Internet ที่น่ารักของวัยกลางคน..ที่ชอบเล่น MSN 

http://www.thaicool.com/movie/play256.asp?id=89

อะไร ๆ ก็ไม่สำคัญเท่าความจริงใจที่มีให้แก่กันและกันน่ะค่ะ ไม่ว่าวัยใด ๆ ก็ตามที