http://webboard.mthai.com/5/2006-05-23/238072.html

ดูจากทีวี และอ่านข่าวจากเวบตามลิงค์ รู้สึกเป็นห่วงประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้เป็น

อย่างมาก ใครที่อยู่ในพื้นที่ ที่ประสบเหตุช่วยอัพเดทสถานการณ์ให้ด้วยครับ

แล้วพวกเราชาว ม.นเรศวร ที่รับผิดชอบพื้นที่บริเวณนี้โดยตรง จะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

หากช่วยเหลือได้ จะช่วยอย่างเต็มความสามารถ ครับ